Specializáció- (szakirány-) tájékoztató

2014. október 15.

H Í R D E T M É N Y

a Villamosmérnöki és Informatikai Kar

BSc képzésein specializációt (szakirányt) választó,

valamint MSc képzéseire jelentkező hallgatók számára

 

Felhívom a T. hallgatók figyelmét, hogy 

2014. október 28-án 13h - 17h között a kar tanszékei a Q. épület aulájában specializáció- (szakirány-) tájékoztatót tartanak

Központi programok (előadások a Q-I nagyelőadóban): 

  • 14h15 – 15h: tájékoztató a BSc képzésen specializációt választó mérnökinformatikus hallgatók számára
  • 15h15 – 16h: tájékoztató a BSc képzésen specializációt választó villamosmérnök hallgatók számára
  • 16h15 - 17h: tájékoztató az MSc képzéseinkre jelentkező hallgatók számára (valamennyi szak)

Valamennyi központi tájékoztató előadást karunk dékánja ill. oktatási dékánhelyettese tartja, továbbá tájékoztatást ad a Hallgatói Képviselet is.

A tájékoztató előadások előtt és után a Q épület aulájában a hallgatóknak lehetőségük lesz tájékozódni a tanszékek által meghirdetett BSc specializációk és ágazatok legfontosabb jellemzőiről. Minden hallgatónk fontos egyéni érdeke, hogy a specializációválasztás előtt tájékozódjon a szakterületekről.

A specializációtájékoztatóhoz kapcsolódóan Dékán úr 2014. október 28-án 14-17h-ig a BSc képzés 3. és 4. évfolyamos hallgatói számára dékáni szünetet rendelt el.

A specializációkról bővebben a spec.vik.bme.hu oldalon olvashatnak.

A specializációkra való jelentkezés 

2014. október 29. – december 12.

 között lesz a Neptun rendszeren keresztül.

 

Budapest, 2014. október 13.

 

Dr. Tevesz Gábor

okt. dékánhelyettes