BME Doktori Szabályzat publikációs követelményekre vonatkozó Villamosmérnöki- és Informatikai SZHBDT kiegészítésének változtatása  (2013. márc. 27)

  • A Habilitációs Szabályzat VIK-es kari  kiegészítése törli  a következő kritériumot: "A cikkei között legyen legalább egy darab egyszerzős cikk, amely lektorált, idegen nyelvű külföldi folyóiratban jelent meg."
    Indoklás: A BME többi karára vonatkozó kritériumokkal ellentétben, ez a kritérium akadályozza a docensi habilitációt egy olyan szakmaterületen, ahol az alkotások domináns része csoportmunka eredménye, ezért a kapcsolódó publikációk is többszerzősek.
  • A doktori fokozatszerzésre vonatkozó publikációs követelményekre vonatkozó VIK-es kari kiegészítések közül kikerül a magyar nyelvű publikáció kötelező jellege. Ugyanakkor a magyar szakmai nyelv megőrzése végett a magyar nyelvű publikációk továbbra is az eredeti pontozás szerint legyenek beszámítva.
    Indoklás: Tekintettel a magyar nyelvű publikálási lehetőségek egyre szűkülő spektrumára (több szakterület magyar nyelvű folyóiratbázisa megszűnt, pl. Híradástechnika), valamint a villamosmérnöki- és informatikai tudományok "nemzetköziesedésére", ahol az eredmények hozzáférhetőségét elsősorban az angol nyelv garantálja, megfontolandó az egy darab magyar nyelvű publikáció kötelező jellegének eltörlése. Ugyanakkor a magyar szakmai nyelv megmaradása érdekében továbbra is beszámításra kerülnek (az előzőekkel teljesen hasonló módon és pontbeli súlyokkal) a magyar nyelvű publikációk. Ez - amennyiben a pontszerzéshez szükséges - továbbra is motiválja a doktoranduszokat a magyar nyelvű publikációra (gazdagítva ezzel írott szakmai nyelvünket), ugyanakkor ezt nem teszi kötelezővé egy olyan környezetben, ahol egyre nehezebbé válik a szakma nívós hazai kiadványait fellelni.