Bemutatkozás

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara 2019-ben ünnepelte alapításának 70. évfordulóját.

A BME nyolc kara közül a VIK a legnagyobb kar mind oktatói (300 fő) és hallgatói létszám (5000 fő), mind gazdálkodás tekintetében. A VIK küldetésének középpontjában a minőség áll, ötvözve a kiválóság iránti történelmi elkötelezettséget és az új technológiák kutatásában és alkalmazásában való élenjáróságot.

A BME VIK 1949-ben alakult meg Villamosmérnöki Kar néven a Gépészmérnöki Kar elektrotechnikai tagozatából az Elnöki Tanács 1949/15. sz. törvényerejű rendelete értelmében. Az oktatás a 3. évfolyammal kezdődött, a másod-és harmadéves hallgatókat a Gépészmérnöki Kartól vették át. Ennek megfelelően az első villamosmérnöki oklevelet Magyarországon 1950-ben adták ki. A kar első dékánja Liska József professzor volt. A képzés erős-és gyengeáramú, majd hiradástechnikai, műszer- és irányítástechnikai, valamint elektronikai technológia szakon folytatódott. Felismervén a kor megnövekedett igényét az elektronikai áramkörök, kommunikációs technológiák és a kezdődő számítástechnika és számítástudomány iránt, a karon létrejött a Híradástechnikai Elektronikus Intézet, amely a többi tanszékkel együtt folytatta a munkáját, valamint a Mikrohullámú Hírközlés Tanszék szolgálta ki a rádiós analóg és digitális hírközlési rendszerekhez kapcsolódó feladatokat.

A jelenlegi tanszéki struktúra 2002-ben alakult ki.

A tanszékek nevei, egyrészt a történelmi szakterületeket, másrészt az informatikai technológiákhoz való alkalmazkodást tükrözik. A tanszékek kompetenciái és tevékenységei valóban lefedik a villamosmérnöki- és informatikai tudományok és technológiák valamennyi főbb területét.

A képzési programokat illetően 1986-ban indult meg a képzés műszaki informatika szakon, melynek jelentős fejlődése magával hozta a kar nevének megváltozását. 1992-től a kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar néven folytatja tevékenységét. 1995-ben indult az orvosbiológiai mérnökképzés két másik egyetem közreműködésével, mely egyedülálló az országban. A szak neve jelenleg egészségügyi mérnök mester szak. A többciklusú képzés bevezetésére 2005-ben tért át a kar. 2010-től gazdaságinformatikus mesterképzés is folyik a karon. 2018 szeptemberében indult el az üzemmérnök-informatikus alapképzés (BProf), 2022 szeptemberében pedig az űrmérnök mesterképzés.

A Karon két doktori iskola működik, egy a villamosmérnöki tudományok és egy az informatikai tudományok területén.

Kutatás és innováció szempontjából a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara a hazai villamosmérnöki és informatikai kutatás és fejlesztés egyik legjelentősebb bázisa, ahova a világ vezető infokommunikációs vállalatai több laboratóriumot is telepítettek.

A Kar minden mutatójában szakterületén az ország első számú képzőhelyének számít. A Kar 2011-ben a Felsőoktatási Minőségi Díj pályázaton arany fokozatú elismerésben részesült.

Kartörténeti videók

2008-2012  ·  2013