Az MTA Fiatal Kutatók Akadémiája tagjává választották a VIK oktatóját

2020. április 9.

Az MTA Fiatal Kutatók Akadémiája tagválasztó bizottsága május 1-től 12 új tagot választott a legfeljebb 60 tagot számlálható Akadémia tagjai közé, köztük Hartmann Bálintot, a VET oktatóját.

Gratulálunk!

https://mta.hu/fka/12-uj-tag-a-fiatal-kutatok-akademiajan-110567?fbclid=IwAR2sbYyK_4z4DrLffvrfM83qfZcmvuiR9Thg--DbToI3yfseBC4E0Da8u6o

A FKA 2019-ben 24 taggal alakult meg, Hartmann Bálint a 2. tag a BME képviseletében. 

Nem csak a tagok, hanem a szervezet is fiatal, mindössze egy éves. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökének és tagjainak támogatása mellett, 2019 májusában megalapított FKA arra törekszik, hogy felszínre hozza a fiatal kutatók problémáit és segítsen a megoldásukban. Céljai között szerepel emellett a tudományos kiválóság elősegítése, a tehetséggondozás, valamint a társadalom szélesebb rétegei felé történő minőségi tudományos ismeretterjesztés is, az MTA céljaival és küldetésével összhangban.

Az FKA szerteágazó eddigi tevékenységét jól illusztrálja, hogy tagjai felmérést készítettek a fiatal magyar kutatók helyzetéről és problémáiról, az FKA tudománykommunikációs workshopot tartott az MTA Kommunikációs Főosztályával együttműködésben (az előadások megtekinthetők az MTA honlapján, beszámoló olvasható több hírportálon). Tagjai egyeztetettek a fiatal kutatókat érintő kérdésekről és életpályamodellről a Doktoranduszok Országos Szövetségének, illetve a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezetének képviselőivel is. A külföldön (OECD tagállamokban) szerzett doktori fokozatok honosítási kötelezettségének eltörlése ügyében megkereste a döntéshozókat is. A fiatal kutatók számára kiírt hazai pályázatokat áttekintő rendezvényén a döntéshozókkal való közvetlen párbeszédre is lehetőséget nyújtott a résztvevőknek. Az FKA tervezi a korábbi, fiatal kutatókat érintő felmérés folytatását is, képviseltette magát a ’Nők karrierlehetőségei az akadémiai szférában’ című kerekasztal beszélgetésen. A 4. Fiatal Kutatók Fórumának az eredeti tervek szerint idén májusban az MTA közgyűlésének hetében a nagydoktori cím megszerzése, a fokozatszerzéshez előírt feltételek és a pályázatok eljárásrendje lett volna a témája. (A rendezvény a járványügyi helyzetre való tekintettel későbbi időpontban lesz megtartva.)

A Fiatal Kutatók Akadémiája céljai:

  • A tudományos kiválóság elősegítése
  • A motiváció felkeltése és fenntartása a tudományos pálya iránt
  • Tehetséggondozás, mentorálás
  • A hazai fiatal kutatók sajátos nemzedéki érdekeinek képviselete
  • A tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése
  • A fiatalok és az MTA, a kutatók és a társadalom közelebb hozása egymáshoz
  • Tudományos ismeretterjesztés

https://mta.hu/mta_hirei/megalakult-a-fiatal-kutatok-akademiaja-109674