Akadémiai elismerések 2020

2020. május 4.

A hagyományok szerint idén is a közgyűlés első napján adták volna át az akadémiai díjakat és elismeréseket, erre azonban a járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor. Az MTA Elnökségének határozata szerint azonban a díjazottak nevét az Akadémia május 4-én – a közgyűlés tervezett eredeti időpontjában – honlapján közzéteszi. A díjakat a kitüntetettek a következő személyes részvétel mellett zajló közgyűlésen, a hagyományoknak megfelelő, ünnepélyes keretek között vehetik át. Az Akadémiai Aranyérmet idén Keviczky László, az MTA rendes tagja kapta. További akadémiai kitüntetésben tizennyolcan részesültek.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a 2020. évi Akadémiai Aranyérmet Keviczky Lászlónak, az MTA rendes tagjának, a BME VIK AUT professzorának, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet kutatóprofesszorának adományozta az irányításelmélet és alkalmazásai terén, valamint az ipari folyamatok és rendszerek automatizálásában elért eredményeiért, a hazai rendszer- és irányításelméleti kutatási kultúra kialakításáért, nemzetközi tudományos életbe való integrálásáért, iskolateremtő munkájáért.

Pataricza Andrást, az MTA doktorát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék egyetemi tanárát a kritikus informatikai infrastruktúrák és a kiberfizikai rendszerek elméleti megalapozását, tervezését és fejlesztését célzó példaértékű munkásságáért, a hibatűrés terén nemzetközileg is ismert és elismert iskolateremtő tudományos tevékenységéért, valamint a tudományos utánpótlás nevelésében elért kiemelkedő eredményeiért Akadémai Díjban részesítette.

Gratulálunk!

https://mta.hu/mta_hirei/akademiai-elismeresek-nyilvanos-a-dijazottak-nevsora-110628