NMHH ösztöndíj VIK hallgatóknak

2020. július 6.

A Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke együttműködve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal pályázatot ír ki a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) nappali tagozatos, mérnökinformatikus BSc.,  valamint a  villamosmérnöki BSc. hallgatói számára.

 

Pályázati feltételek:

-         legalább két eredményesen lezárt aktív félév (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott index másolat az utolsó két lezárt félévre vonatkozólag)

-         kiemelkedő tanulmányi eredmény igazolása (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott index másolat az utolsó két lezárt félévre vonatkozóan)

-         hallgatói jogviszony igazolása a 2019/2020 tanév első félévére (Igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)

Előnyt jelentő szempontok:

1.         Nyelv:

-         közép-vagy felsőfokú angol nyelvvizsga megléte (Igazolás módja: nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata)

2.         Szakosodás:

-         Infokommunikációs rendszerek specializáció (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott igazolás)

3.         Tantárgyi:

-         teljesített Méréstechnika és/vagy Infokommunikáció tantárgy (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott index másolat)

4.         Szakdolgozat:

-         NMHH infokommunikációs területén választott szakdolgozat téma, melyhez külső konzulenst a hatóság biztosít.

5.         Szakmai tevékenység:

-         szakmai beszámoló benyújtása a pályázó által végzett többlet tevékenységről (pl. TDK munka, esettanulmányi versenyen való részvétel, tanszéki oktató vagy kutató munkában való részvétel, egyéb versenyeken való részvétel stb.) (Igazolás módja: szakmai beszámoló)

-         Kötelező szakmai gyakorlat az NMHH-nál.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

-         rövid szakmai önéletrajzot (a pályázó személyi adatai, neptun-kód, állandó lakcím, e-mail elérhetőség, telefonszám),

-         motivációs levelet

-         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

 

 

A pályázat benyújtása:

A pályázatot zárt borítékban, „Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ösztöndíjfelhívása a 2020/2021-as tanév I. szemeszterére” megjelöléssel, egy nyomtatott, valamint egy elektronikus példányban (PDF formátumban) kell benyújtani a Tanszéki Irodába (titkarsag@tmit.bme.hu, IB220-as iroda)

 

Az ösztöndíj mértéke: 30.000,-  Ft/hó

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. szeptember 17.

A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2020. szeptember 25 .

Ösztöndíj fizetés kezdete: minden szemeszter első napjától.

Ösztöndíj fizetés időtartama:  egy szemeszter