BME Szenátus választás 2020

2020. július 20.

Legutóbb 2016-ban volt általános szenátusi tagválasztás a BME-n, melynek 4 éves mandátuma lejár. A veszélyhelyzeti kormányrendelet (101/2020.) nem hosszabbítja meg a szenátus mandátumát, így új választást kell tartani, h. szeptemberben új testület kezdhesse meg munkáját.

Kérjük a kar minden polgárát, h. szavazatát a jelzett időszakban leadni szíveskedjen, h. a kar képviselete a Szenátusban biztosított legyen.

Tájékoztató oktatók-kutatók részére

 A BME érvényes Szervezeti és Működési Rendje  szerint: https://rektori.bme.hu/sites/default/files/rektori/dokumentumok/pub_szabalyzatok/szmr_20171030.pdf

„18. §
A Szenátus összetétele és létszáma

(1)     A Szenátus létszáma legfeljebb 28 fő. A Szenátus elnöke a rektor, aki a Szenátusnak – a kancellárral együtt – hivatalból tagja. A Szenátus tagjai – a rektor és a kancellár kivételével – választás útján nyerik el megbízatásukat.

(2)     A Szenátus 16 oktató, kutató, tanár munkakörű tagját a karok az SZMR 20. §-ában meghatározott módon választják. Az oktatók és kutatók képviselőjének megválasztása karonként történik, a választás megszervezéséért és lebonyolításáért a kar dékánja felel.

A VIK KT által június 23-án megválasztott választási bizottság tagjai: Jakab László, Tapolcai János, Dallos Györgyi, Vajda Júlia

A kari szervezeti egységek jelölőlistát állítottak össze. Tetszőleges számú jelölési javaslat tehető, de csak az a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató-kutató lehet jelölt, aki legalább két szervezeti egységből kapott jelölést.

A jelöltek listájára kerül a dékán és mindenki, aki választható, és legalább két szervezettől kapott szavazatot a jelöltségre.

A kar oktatói és kutatói a tanszékeken kihelyezett urnákban adhatják le szavazatukat július 22-28. között a szavazólapon szereplő személyek közül 2 főt megjelölve.(Charaf Hassan, Imre Sándor, Dabóczi Tamás)

A Szenátus szavazati joggal rendelkező tagjává a két legtöbb szavazatot kapott jelölt válik, amennyiben mindketten megkapták a leadott szavazatok számának több mint felét kitevő igen szavazatot.

Tájékoztató nem oktató-kutató munkatársak részére

A Szenátus 1 nem oktató, kutató, tanár munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott képviselőjét az SZMR 21. §-ában meghatározott módon kell megválasztani. A nem oktató, kutató, tanár munkakörű alkalmazottakat képviselő tag választását a Közalkalmazotti Tanács szervezi és bonyolítja le.

A Közalkalmazotti Tanács tájékoztatása szerint a szenátusi tagválasztásra 2020. szeptember 16-án, 14.00 órakor, a K épület 72 sz. teremben kerül sor. küldöttgyűlés keretében. A szervezeti egységeknek küldötteket kell delegálniuk. Minden nem oktató, kutató, tanár munkakörben foglalkoztatott 20 közalkalmazott után egy küldöttet, de legalább egy küldöttet kell választani. A Villamosmérnöki és Informatikai Karnak 7 küldöttet kell a szenátusi választásra delegálni.

A dékán által felkért választást lebonyolító bizottság tagjai: Szandi Lajos, Kalmusné Mihók Zsuzsa, Rumi Tamás

A július 16-án megtartott Teams értekezlet az alábbi küldöttek megválasztására tett javaslatot:

Cseh Mária - EIT, Dallos Györgyi - DH, Garancsi Teodóra - ETT, Győri Erzsébet - TMIT, Király-Stroh Csilla - MIT , Mahó Zoltánné - HIT, Táborszki Anna AUT

A szavazatokat a tanszékeken elhelyezett urnákban lehet leadni július 21-30. között.

A szavazásokkal kapcsolatban a bizottságok készséggel adnak tájékoztatást.

A DH minden szervezeti egységnek megküldte a szavazólapokkal együtt a szavazásra jogosultak listáját.