VIK oktatók és partnerek elismerése a BME Szenátus ünnepi ülésén 20200901

2020. szeptember 10.

Ünnepi ülést tartott a BME Szenátusa, melyen kitüntető címeket és elismeréseket adott át Józsa János rektor - tudósít a bme.hu.

Charaf Hassan, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánjának előterjesztésére a Szenátus „A BME Díszpolgára” címet Dale A. Martinnak, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatójának adományozta.

A Szenátus mindazon természetes személyeknek adományozhatja e címet, akik támogatásukkal, tevékenységükkel, a BME érdekeit képviselő magatartásukkal kiemelkedő mértékben hozzájárultak az egyetem oktatási és kutatási feladatainak jobb ellátásához, nemzetközi elismertségének öregbítéséhez, és az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem állnak.

József Nádor Emlékéremmel azokat a személyeket díjazza a testület, akiket kimagasló oktató-nevelő és tudományos munkájuk, az egyetem jó hírének növelése érdekében kifejtett tevékenységük erre érdemessé tette, illetve az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben vagy más egyetemi munkaterületen nyújtott kimagasló teljesítményükkel elősegítették a BME fejlődését.

Az öt elsimerés egyikét Vajk István egy. tanár vehette át:

Vajk István a hazai irányításelmélet és rendszeridentifikáció nemzetközileg is kiemelkedő kutató professzora, iskolateremtő személyiség, számos különleges, gyakorlati mérnöki feladat megoldója. Az oktatási-tudományos egységek vezetésében betöltött szerepeivel, az oktatói és tudományos profilú bizottságokban végzett sokrétű tudomány- és oktatásszervezési, valamint közéleti tevékenységével jelentős mértékben járult hozzá a Műegyetem nemzetközi elismertségéhez, jó hírének növeléséhez.

Sztoczek József Emlékéremben Kunsági Lászuló részesült.

Kunsági László, a Központi Tanulmányi Hivatal ügyvivő szakértője, a VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének mestertanára, a Nemzetközi Oktatási Központban és a Központi Tanulmányi Hivatalban a BME angol nyelvű képzéseinek szervezésében, a hallgatók kiszolgálásában, támogatásában, valamint a VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén különböző beosztásokban több évtizeden át végzett lelkiismeretes munkájáért részesült elismerésben.

A Műegyetem kiváló oktatója” kitüntetésben azok az  oktatók részesülhetnek – az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára –, akiket az általuk tartott kurzuson összesen legalább 100 hallgató véleményezett, és a kialakult sorrendben az első öt helyen szerepeltek. 2020-ban az elmúlt két félév oktatói közül összesen tízen vehették át az elismerést,  köztük Bognár György, a VIK Elektronikus Eszközök Tanszékének egyetemi docense.

Teljes cikk