Nemzetközi összefogás a rugalmas villamosenergia-rendszerekért

2020. szeptember 29.

A BME VIK Villamos Energetika Tanszék (VET) kutatócsoportjai évek óta kiemelkedő nemzetközi kutatás-fejlesztési feladatokat látnak el többek között a villamosenergia-rendszer rugalmas működését támogató Európai Unió által finanszírozott nemzetközi projektekben. A nemzetközi projektek vezetésért a tanszéken belül Dr. Hartmann Bálint egyetemi docens, Mátrai Tamás tudományos segédmunkatárs, Dr. Németh Bálint egyetemi docens, valamint Dr. Vokony István, egyetemi docens felel. A Tanszék minden évben új nemzetközi projektekre pályázik sikeresen, meghatározó szerepet betöltve a közép-kelet európai országok összefogásában, a jelenleg futó projektek támogatási összege együttesen eléri a közel 44 millió eurót, amelyből a tanszékre mintegy 2,2 millió eurónyi támogatás jut.

 

A projektek relevanciáját adja, hogy a villamosenergia-rendszerben tapasztalható folyamatos – jelenleg is tartó – változások egyre nagyobb kihívások elé állítják az átviteli- és elosztóhálózatok üzemeltetőit. A termelési és fogyasztási szokások megváltozása jelentősen kihat az egyre öregedő átviteli hálózatra is, melyet a meglévő kapacitási korlátok bővítésére vonatkozó növekvő igény is alátámaszt. A távvezetéki kapacitásbővítés egyik költséghatékony megvalósítási módja a távvezetékek dinamikus terhelhetőségének számítása (angolul Dynamic Line Rating – DLR), mely a környezeti paraméterek aktuális változásához igazítja a távvezetékek maximális terhelhetőségét. A technológia során a távvezetékekre telepített szenzorok segítségével – akár komolyabb beruházások nélkül is – az idő közel 95%-ában 20-30%-os kapacitásbővítés érhető el. A módszer további járulékos előnye, hogy egy komplex szakértői rendszer alapjaként lehetőséget biztosít a távvezetékek jegesedésének előrejelzésére és szükség esetén megelőző beavatkozásra is, mely kimondottan előnyös rendszerirányítói szempontból.

 

A megújuló energiaforrások részarányának növekedése, az európai villamosenergia-hálózatok összekapcsolása, valamint a fenntarthatóság irányába mutatók direktívák az átviteli- és elosztóhálózati engedélyesek egyre szorosabb együttműködését kívánják meg. Ennek keretében elengedhetetlen különböző, villamosenergia-piacokkal kapcsolatos fejlesztések megvalósítása is. A piaci folyamatok szorosabb összekapcsolása révén lehetőség nyílik a költséghatékonyabb, rugalmasabb villamosenergia-szállításra, mely a villamosenergia-rendszer minden szereplője számára pozitív hatással bír. Ez magában foglalja olyan rendszerszintű szolgáltatás és digitalizációs folyamatok kidolgozását, melyek segítségével hatékonyabban kezelhető a kialakult szűk keresztmetszetek kérdése, valamint optimalizálható az elosztott energiatermelés rendszere is a fogyasztók aktív piaci szereplőkké válása révén. Mindezek mellet ezen fejlesztések eredményeként egyre inkább realitássá válhat az Egységes Európai Villamosenergia-piac megvalósítása is, mely az Európai Unió által kitűzött célok között szerepel.

https://farcross.eu

 FARCROSS (Facilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation, GA: 864274) 

http://www.interrface.eu

INTERRFACE  (TSO-DSO-Consumer INTERFACE architecture to provide innovative grid services for an efficient power system) projekt

http://www.flexitranstore.eu

FLEXITRANSTORE (An Integrated Platform for Increased FLEXIbility in smart TRANSmission grids with STORage Entities and large penetration of Renewable Energy Sources, GA: 774407)