A bme.hu interjúja Vajk István professzorral

2020. november 3.

él évszázados kiemelkedő szakmai és vezetőként végzett tehetséggondozói tevékenységéért József Nádor Emlékéremben részesült a VIK AUT professzora.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy munkásságomat az egyetem vezetése méltónak találta erre a neves díjra. Köszönöm a bizalmat a tanáraimnak, a kollégáimnak és a tanítványaimnak, hálás vagyok ezért az elismerésért, amelyet egyetemi tanulmányaim megkezdését követően szinte napra pontosan 50 év után vehettem át” – vallotta Vajk István, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (AUT) korábbi tanszékvezetője, egyetemi tanár. A hazai irányításelmélet és rendszeridentifikáció nemzetközileg is kiemelkedő szakemberét, iskolateremtő személyiségét és számos különleges, gyakorlati mérnöki feladat megoldóját a BME Szenátusa az intézmény legrangosabb kitüntetésével jutalmazta. Az elismerést a professzor az oktatási-tudományos egységek vezetésében betöltött szerepeivel, az oktatói és tudományos profilú bizottságokban végzett sokrétű tudomány- és oktatásszervezési, valamint közéleti tevékenységével érdemelte ki, jelentős mértékben hozzájárulva a Műegyetem nemzetközi elismertségéhez, jó hírének növeléséhez.

teljes cikk