Felhívás kari tanulmányi versenyre

2011. március 31.

F E L H Í V Á S

KARI TANULMÁNYI VERSENYRE

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar (graduális képzés) hallgatói részére az alábbi tanulmányi versenyeket hirdetem meg:

Matematika verseny

2011. április 14-én csütörtökön 16-20 óráig az E.I.A. teremben.

A versenyen a Kar valamennyi évfolyamáról részt vehetnek a hallgatók külön kategóriában az I. évesek, külön kategóriában a II. illetve felsőbb évesek.

Fizika verseny

2011. április 14-én csütörtökön 16-20 óráig a K.a.61. teremben.

A versenyen a Kar valamennyi évfolyamáról részt vehetnek a hallgatók külön kategóriában az I. évesek, külön kategóriában a II. illetve felsőbb évesek.

Villamosságtan verseny

2011. április 14-én csütörtökön 16-20 óráig az E.401. teremben.

A versenyen való részvételt elsősorban a II. éves illetve felsőbb éves villamosmérnöki szakos hallgatóknak ajánljuk.

Kozma László

Digitális technika verseny

2011. április 14-én csütörtökön 16-20 óráig az I.B.025. teremben.

A versenyen a Kar valamennyi évfolyamáról részt vehetnek a hallgatók külön kategóriában az I. évesek, külön kategóriában a II. éves illetve felsőbb évesek.

Mikroelektronika és technológia verseny

2011. április 14-én csütörtökön 16-20 óráig a V.2.256. teremben.

A versenyen a III. éves illetve felsőbb éves hallgatók vehetnek részt.

Elektrotechnika verseny

2011. április 14-én csütörtökön 16-20 óráig a V.1.100. teremben.

A versenyen való részvételt elsősorban villamosmérnöki szakos II-III. éves hallgatóknak ajánljuk.

Schnell László

Méréstechnika és Jelfeldolgozás verseny

2011. április 14-én csütörtökön 16-20 óráig a Q.B.F08. teremben.

A versenyen a Kar II. évfolyamától részt vehetnek a hallgatók, külön kategóriában a II. évesek, külön kategóriában a III. éves illetve felsőbb évesek.

Infokommunikáció verseny

2011. április 14-én csütörtökön 16-20 óráig az I.E.220. teremben.

A versenyen való részvételt elsősorban III. és felsőbb éves villamosmérnöki szakos hallgatóknak ajánljuk.

A dolgozat elkészítéséhez mindenféle irodalom (jegyzet, könyv) használható. A versenyre külön jelentkezni nem kell. Kérem a pályázókat, hogy a kijelölt teremben jelenjenek meg a megadott időben.

A versenyre vigyenek magukkal a dolgozat megírásához szükséges mennyiségű papírt.

Tárgyanként illetve kategóriánként a következő pályadíjakat tűzöm ki:

I. díj

50.000,- Ft

II. díj

35.000,- Ft

III. díj

20.000,- Ft

A Bíráló Bizottság a díjak átcsoportosításának jogát fenntartja.

A versenyek helyezési díjait a Kar, a kari Hallgatói Képviselet és a Pro Progressio Alapítvány finanszírozza.

A külföldi ösztöndíj és a doktorandusz pályázatok elbírálásánál a tantárgyi versenyeken elért helyezés előnyt jelent.

A versenyek eredményének kihirdetése 2011. április 28-án csütörtökön 16 órakor lesz a Q. épület B. szárny F13. teremben.

Budapest, 2011. március 31.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Dr. Tevesz Gábor s.k.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������dékánhelyettes