Tájékoztató a doktori képzésről

2020. november 23.

November 27-én, pénteken, 10 órás kezdettel on-line tájékoztatót tartunk a Kar doktori programjairól. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A csatlakozás az alábbi linken keresztül lehetséges:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk1MzNlNmUtMzE4My00M2RiLThmZWQtYmM1MzNiYmJlYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%226fde4801-a4ed-4075-b609-906d96729a61%22%7d