Számonkérések szervezése a VIK-en

2020. november 25.

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tanulmányi Bizottsága (VIK KTB) az Egyetemi Tanulmányi Bizottság (ETB) 2020. november 17-i irányelveivel összhangban a távolléti oktatásban szervezendő vizsgákra és szigorlatokra vonatkozóan  kiegészítő szabályokat adott ki, melyek elérhetők a honlap Oktatásszervezés rovatában (belépés után)

ZÁRTHELYIK, VIZSGÁK ÉS SZIGORLATOK LEBONYOLÍTÁSA

SZAKDOLGOZATOK ÉS DIPLOMATERVEK BEADÁSA, ZÁRÓVIZSGÁK SZERVEZÉSE

http://www.vik.bme.hu/oktatasszervezes/