Vizsgaidőszak előtt

2020. december 8.

Útravaló – a 2020/21-es tanév 1. félév vizsgaidőszakának  megkezdése előtt

A járványhelyzet következtében a tavaszi félév után az őszi félév közepétől  is távolléti oktatási módszereket alkalmazunk, és ez igaz a számonkérésekre, azaz a zárthelyikre és a közelgő vizsgákra is. Távolléti oktatásban nehéz a tanulmányi munka tisztaságát ellenőrizni, és ez arra csábít egyes hallgatókat, hogy a helyzettel visszaélve, meg nem engedett segédeszközöket alkalmazzanak. Ismert és bizonyított tény, hogy egyes tantárgyak távolléti zárthelyijeinek elkészítése során különösen sok szabálytalanság történt.

A VIK vezetése és oktatói kara elítéli a tanulmányi szabálytalanságok minden formáját, különösen azt, ha hallgatók nagyobb csoportja működik együtt egy zárthelyi vagy vizsgadolgozat elkészítése során. A tanulmányi munka tisztaságára vonatkozóan a BME Etikai Kódex ad világos útmutatást:

„A hallgató joga, hogy mások – hallgatótársai, oktatói és az Egyetem más munkatársai – bízzanak becsületességében és arra való törekvésében, hogy az Egyetem etikai elvárásait megtartja. Az Egyetem hallgatójának ugyanakkor kötelessége másokkal szemben ugyanezt gyakorolni.”  (BME Etikai Kódex)
 
Hallgatóink figyelmét nyomatékosan szeretnénk felhívni arra a BME Etikai Kódexében megfogalmazott elvárásra, mely szerint a hallgató kötelessége, hogy

„...munkája során, ide értve a számonkéréseket is, csak megengedett eszközöket használjon fel. Az a hallgató, aki nem ennek megfelelően cselekszik, a becsületesen eljáró társaival szemben tisztességtelen előnyre tesz szert.”

A becsületes felkészülést választó hallgatók védelmében és a jogosulatlan előnyhöz jutás ellehetetlenítése érdekében nyomatékosan felhívjuk hallgatóink  figyelmét arra, hogy  mindenfajta  számonkérés esetében az oktatók szóban is ellenőrizhetik a tananyag elsajátításának mélységét.

Figyelmükbe ajánljuk a VIK HK oldalán részletezett etikai elveket: https://vik.hk/2020/12/etikai-elvek-vizsgakhoz-es-mas-szamonkeresekhez/

A távolléti oktatásra vonatkozó konkrét szabályok itt érhetők el: http://www.vik.bme.hu/oktatasszervezes/

A VIK vezetése és oktatói kara elkötelezett arra nézve, hogy a tanulmányi szabálytalanságokat bizonyítottan elkövető hallgatókkal szemben a törvényes lehetőségeknek megfelelően szigorúan eljárjon.

Becsületes munkával elért minél jobb eredményeket kívánunk!