Pro Scientia Aranyérem és Mestertanár elismerések 2011

2011. július 26.

A 2011. év Pro Scientia Aranyérmes kitüntetettjei

A Pro Scientia Aranyérmet idén is 45 hallgatónak ítélték oda 16 szakterületen. 2011-ben a BME 5 hallgatója kapta meg e neves kitüntetést.

Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben az a fiatal részesülhet, aki tanulmányai során és az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és arról pályamunkák, előadások vagy tudományos alkotások formájában számot adott. Az aranyérem tehát nem egy-egy konferencián bemutatott előadást, pályamunkát ismer el, hanem a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniséget.

Egyetemünkről az alábbi hallgatók nyerték el a kitüntetést:

Czeller Anna, Kóródy Anna, Lopata Anna, Sipos István Róbert (VIK), Szendrei Zsolt

A 2011. év Mestertanár Aranyérmes kitüntetettjei

Az OTDT Mestertanár Aranyérem kitüntetést adományozott 47 egyetemi és főiskolai oktatónak, kutatónak, elismerve ezzel tehetséggondozó, a TDK iránt elkötelezett tevékenységüket.

2011-ben a BME öt professzora kapta meg e neves kitüntetést:

Majzik István (VIK), Huszthy Péter (VBK), Vukoszávlyev Zorán (ÉPK), Kovács József Gábor (GPK), Koller László (VIK)

Mestertanár Aranyérem kitüntetésben azon oktatók és kutatók részesülhetnek, akik az egyetemisták és a főiskolások tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.