Magyar-német kettős diploma villamosmérnököknek

2022. április 1.

A BME és a Karlsruhei Egyetem 1992 óta oktat közösen hallgatókat a német nyelvű mérnökképzés keretében, azaz a Gépészmérnöki Karra vagy a Villamosmérnöki és Informatikai Karra felvett hallgatók megfelelő nyelvtudás és elhivatottság esetén tanulmányaikat német nyelven folytathatták az első négy szemeszterben, majd egy szemesztert Karlsruhe-ban tölthettek. Ők német nyelvű tanulmányaikról betétlapot kaptak. 

A két egyetem 2019 áprilisában aláírt együttműködési megállapodása  eredményeként a tanulmányaikat a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán 2018 szeptemberében a német nyelvű képzés keretei között kezdő villamosmérnök hallgatók mindkét egyetem diplomáját megszerzik tanulmányaik befejezésekor.

Teljes cikk

Az első kettős diplomák átadására 2022. március 31-én került sor ünnepélyes körülmények között a BME dísztermében.

A köszöntők összefoglalója:

Csiszár Emília nemzetközi rektorhelyettes asszony köszöntőjében hangsúlyozta, hogy ez az ünnepi alkalom a hallgatók, a család, és a barátok mellett az egyetem számára is nagy örömet jelent. Méltatta, hogy az ifjú villamosmérnökök az anyanyelvük mellett német nyelven is folytattak tanulmányokat. Kiemelte, hogy a kettős diplomát adó képzés keretében a KIT a világ egyetemeinek rangsorában rendkívül előkelő helyet foglal el, és amely Európa egyik legnagyobb tudományos intézménye. A most végző diplomások két kiváló egyetemen tanultak és magas színvonalú oktásban részesültek. A nemzetközi képzésben szerzett kompetenciáik és a kettős diploma is jelentős versenyelőnyt jelent számukra a munkaerőpiacon. Nemzetközi közösségben tanultak, ami jó lehetőséget biztosított nemzetközi kapcsolatok építésre. Felhívta a figyelmet a kapcsolatok ápolására, annak érdekében, hogy évtizedek múlva is támaszkodhassanak ezekre a kapcsolatokra akár a magánéletben, akár a szakmai karrierjük során. Elmondta, hogy a Műegyetem mind egyetemi, mind kari szinten  kiemelten kezeli a nemzetköziesítés kérdését mind oktatási, mind kutatási területen. Stratégiai cél, hogy a BME a nemzetközi oktatási és kutatási térben is a hazaihoz hasonló kiemelkedő szerepet töltsön be. A Műegyetem intézményfejlesztési céljai között a nemzetköziesítés fontos pillérét jelenti a kettős diplomás képzések számának a növelése. A BME és a KIT kettős diplomát adó villamosmérnök képzése jelentősen hozzájárul ezen célok eléréséhez.

Charaf Hassan dékán beszédében hangsúlyozta, hogy a német képzés idén 30 éves.  A képzésbe több oktató és már a képzést elvégzett hallgatók is aktívan bekapcsolódtak. Külön köszönetet mondott a VIK  oktatóinak a kiváló és magas színvonalú munkájukért, amellyel elősegítik ennek a képzésnek a sikerességét. Megköszönte a KIT-s kollégáknak is, hogy szívélyes vendégszeretettel fogadták a kiutazó hallgatókat és saját hallgatóikként oktatták őket. Végül, de nem utolsó sorban a képzésünket támogató cégeknek is nagy köszönetét fejezte ki: Bosch, Siemens Mobility, AVL, Knorr-Bremse, Evosoft, Audi, de megemlítette az Ambassador Club évek óta tartó, rendszeres támogatását is.  Kiemelte, hogy az egyetem jövőbeni célja közé tartozik, hogy a kettős diplomát adó képzési formát a BME további karaira, illetve szakjaira is kiterjesszék: a mérnökinformatikus, gépész és mechatronikus szakokon szeretne az Egyetem egy hasonló programot elindítani.

Uli Lemmer dékán (KIT) kiemelte, hogy a két intézmény (KIT és BME) több mint 50 éve működik együtt az  1970. május 8-án aláírt megállapodás alapján. Mindkét egyetem a világ legrégebben alapított egyetemei közé tartozik, de a BME 43 évvel nagyobb történelmi tapasztalattal rendelkezik. A KIT-et a mai formájában 2009-ben alapították az akkori karlsruhei egyetem és a kutatóközpont összevonásával. Jelenleg Baden-Württemberg legjobb egyeteme és Németország kutatócentruma. Hangsúlyozta, hogy a magyar-német barátság és együttműködés a 21. századi Európa egyik esélye. A kereskedelem éppen a mérnöktudományi területeken (az autóiparban, a gépiparban és az elektrotechnikában) igen jelentős. Ennek megtartásához, illetve továbbfejlesztéséhez kiemelkedő szakemberekre van szükség, akik mind a két országot ismerik. Uli Lemmer köszönetet mondott Nagy Lajosnak, Kollár Zsoltnak, Zwick Professzornak és Theresa Antesnek, akik a programot az elmúlt évben megszervezték és lehetővé tették.

Hodosiné Márton Krisztina a Német Nagykövetség tudományos referense beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy 30 évvel ezelőtt írták alá Magyarország és Németország akkori állam- és kormányfői a röviden csak német-magyar barátsági szerződésként emlegetett dokumentumot, németül Freundschaftsvertrag. Ez a szerződés a két ország baráti együttműködéséről és az európai partnerségről szól, melynek számos fejezete érinti a tudományos kooperációt, az együttműködés elmélyítésének szándékát az oktatás és a kutatás területén.  A Német Rektori Konferencia jelenleg 537 magyar-német egyetemi és főiskolai kapcsolatot tart számon. Ezek közül is kiemelendők azok az együttműködések, melyek több évtizedes múlttal rendelkeznek, német nyelvű képzést biztosítanak Magyarországon vagy esetleg még kettősdiploma megszerzésére is lehetőséget teremtenek a program hallgatóinak.  A képzés, amelyben a most végezett hallgatók részt vettek, a BME és KIT szintén 30 éve fennálló együttműködése, barátsága nemcsak a legjobb élő példája, hanem egyben az egyik zászlóshajója a sikeres kétoldalú felsőoktatási kapcsolatoknak. Hangsúlyozta, hogy a végzősök a programban résztvevő összes tanárral és egyetemi munkatárssal együtt töltik meg tartalommal a német-magyar barátsági szerződést. A hallgatók szorgalma, kitartása, elhivatott munkája, a sok ráfordított idő és energia nélkül az ilyen kormány- és államközi egyezmények üres lapok és üres szavak maradnának.

A hallgatókat köszöntötte D.A.Martin, az EELISA elnöke , a Siemens Magyarország előző elnök-vezérigazgatója is. Emlékeztetett arra, hogy a Siemens  2008-ban az általa akkreditált legjobb egyetemek közé sorolta a Műegyetemet, majd példákat sorolt a sikeres közös projektek közül, köztük a FIEK létrehozását és a hajtáslabor megvalósítását. A Magyarországon működő német vállalatoknak szükségük van az angol mellett németül is kiválóan kommunikáló fiatal mérnökökre. Kifejezte reményét, hogy a német nyelvű képzésbern végző hallgatók az EELISA felsőoktgatási  hálózatában folytatják majd mestertanulmányaikat és szereznek nemzetközi tapasztalatokat.

Csiki Kitti Klaudia végzett hallgató beszédében köszönetet mondott a KIT és BME tanárainak, hogy nemcsak szaktudásukkal, hanem emberségükkel is segítették a hallgatókat. Megköszönte diáktársai nevében a szülőknek, hogy a tanulási lehetőséget biztosították, a családtagoknak és a barátaiknak azt, hogy mindvégig mellettük voltak és támogatták őket. Beszélt a kezdeti nehézségekről, a külföldi magyar összetartozás erejéről. Kifejezte háláját a KIT-en töltött egy évért, hogy szak- és nyelvtudásban is fejlődhettek, valamint egy másik ország felsőoktatási rendszerét is megismerhették, nemzetközi kapcsolatokra tehettek szert, nem csak az órákon, hanem például svájci vagy franciaországi kirándulások alkalmával.  

 

Az esemény fotógalériája elérhető a SPOT oldalán, ide kattintva!