Ünnepi ülést tartott a BME Szenátusa

2022. május 29.

2022. május 28-án ünnepi ülést tartott a BME Szenátusa.

A felvétel elérhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=2_89DTYhiAw

BME honlap összefoglaló: https://www.bme.hu/hirek/20220530/Ahogyan_a_szulo_a_gyermekeire_ugy_az_egyetem_a_sikeres_diakjaira_buszke

A VIK előterjesztésére tiszteletbeli doktori címben részesült Thomas Zwick (KIT) professzor:

A Műegyetem régi hagyománya, hogy az Egyetem által művelt tudományágakban nemzetközi tekintélyt szerzett olyan tudósoknak, akik kiemelkedő egyéni tudományos teljesítményük mellett oktató-nevelő és tudományos munkánkat hathatósan segítve hozzájárultak a Műegyetem kül- és belföldi megbecsüléséhez, a Szenátus tiszteletbeli doktori, tiszteletbeli mesteri címet adományoz.

Prof Thomas Zwick

a Karlsruhei Műszaki Egyetemen szerezte mester diplomáját 1994-ben, PhD tudományos fokozatát 1999-ben. 2007-től professzorként dolgozik a Karlsruhei Műszaki Egyetemen, a Rádiófrekvenciás Intézet vezetőjeként. 2007 óta a Karlsruhei Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának felelőseként, később dékánhelyettesként koordinálta a BME-KIT német-magyar képzését. A magyar villamosmérnök és informatikus hallgatók karlsruhei tanulmányainak támogatása mellett a kettős diplomát adó BME-KIT képzési forma egyik kezdeményezője és kidolgozója volt. Jelenleg a kettős diploma program további szakokra való kibővítésén dolgozik. Az együttműködés keretében számos hallgató juthatott ki a KIT-re és számos hallgató érkezett a BME-re tanulni a KIT-ről. Ő maga is többször jött el különféle rendezvényekre Magyarországra előadást tartani, népszerűsítve az antennákat és a nagyfrekvenciás alkalmazásokat.

Sztoczek József Emlékérem elismerést vett át Benis Anikó , a HVT munkatársa:

A „Sztoczek József” Emlékérem kitüntetést a Szenátus azzal a céllal alapította, hogy azon egyetemi foglalkoztatottak, akik több éven át az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben, fejlesztésben vagy más, az Egyetemmel kapcsolatos területen nyújtott teljesítményükkel kiemelkedően szolgálták az Egyetem érdekeit, méltó elismerésben részesüljenek.

Benis Anikó a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Szolgáltató Központja gazdasági ügyintézője, immár 20 éve magas színvonalon folytatott, igen szerteágazó ügyintézői munkájáért; a mindenkor feladatorientált, konstruktív és önfejlesztő hozzáállásáért; a kari gazdálkodás és az SAP bevezetéséhez kapcsolódó szakmai munkájáért.

Habilitációt tanúsító  oklevelet vett át Bonyár Attila (ETT) és Csurgay-Horváth László (HVT).

"Eredményes tudományos kutató, alkotó és szakirodalmi tevékenységüket továbbá tananyagformáló és -átadó előadókészségüket magyar és idegen nyelven nyilvános eljárás keretében bizonyították. Ezért Egyetemünk Habilitációs Bizottsága Önöknek habilitációt ítélt oda. Ennek hiteléül oklevelet állítottunk ki, amelyben Önöket habilitálttá nyilvánítjuk, és tudományáguk területén önálló egyetemi előadások tartásának jogával ruházzuk fel."

A VIK doktori iskoláinak javaslatára 31 fő  vehette át PhD oklevelét.

"...az Informatikai Tudományok és a Villamosmérnöki Tudományok Doktori Tanács doktor (PhD) fokozat odaítélését javasolta

informatikai tudományokban 16 fő részére, és

villamosmérnöki tudományokban 15 fő részére, ezért kérem, hogy az Egyetem jelöltjeinket avassa doktorrá."

Informatikai tudományok

Bodó Zsófia

Futóné Papp Dorottya

Horváth Máté

Kacsó Ágota Enikő

Kovács István                               

Maiass Zaher                                 

Mohammed Khalil Mohammed Al-Mazaideh    

Munqath Hamid Abdalwahed Al-atar

Nagy Attila Mátyás

Nguyen Tuan Hai

Papp Dávid

Sevinj Yolchuyeva                        

Tóth Tamás                                   

Tóthfalusi Tamás                    

Vaitkus Márton

Vass Balázs

Villamosmérnöki tudományok

 

Csányi Gergely Márk

Csuka Barna

Ehtasham Mustafa                      

Futó András

Husam Al-Amaireh

Kökényesi Tamás

Matolcsy Balázs

Mohamed Amine Alaya

Mohos András

Pálovics Péter

Pető Tamás

Ramy Saad Abdelatty Afia                 

Reyad Mohamed Abdelfadil Ibrahim

Tarján Balázs

Tóth Zoltán