Idősek támogatása együttműködéssel

2022. június 7.

További együttműködések ígéretével zárult az I-CARE SMART projekt

Hét országból 13 partnerintézmény – köztük a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara (VIK) – vett részt 2019 májusa és 2022 áprilisa között az I-CARE SMART projektben. A projekt az Interreg Central Europe támogatásával, Újbuda Önkormányzata vezetésével valósult meg. Célja az idősügyet támogató infokommunikációs (smart, digitális) technológiák tervezésére, prototípusainak alkotására, tesztelésére és bevezetésére szakosodott innovációs szereplők közötti fenntartható együttműködés kialakítása és intézményesítése volt. Az elmúlt évtized során ugyanis az időskorúak szociális és egészségügyi ellátásáról gondoskodó, többnyire önkormányzati hatáskörben lévő intézmények is ráébredtek arra, hogy műszaki, különösen digitális megoldások alkalmazása nélkül egyre kevésbé lesznek képesek megoldani az időskorúak napi életvitelének segítését, egészségi állapotuk felügyeletét, ellenőrizni az előírt gyógyszeres és egyéb terápiák betartását. Ugyanakkor az is világossá vált, hogy az időskorúaknak a tervezésbe, megvalósításba és tesztelésbe való bevonása – az ún. együtt-tervezés (co-design) és együtt-alkotás (co-creation) – nélkül nem lehet olyan megoldásokat kidolgozni, amelyeket az időskorúak valóban használni tudnak, és amelyek valóban a segítségükre vannak.

A projektben folyó közös munkát nagyon megnehezítette a COVID 19 világjárvány 2020. elejétől kezdve egészen a projekt zárásáig, hiszen alig lehetett személyes találkozókat szervezni, sem az időskorúak csoportjaival, sem a projektpartnerekkel. A járványnak azonban pozitív hozadéka is lett, mert egyrészt felgyorsította a távjelenléti együttműködéshez szükséges eszközök fejlesztését és elterjedését, másrészt megmutatta, hogy a digitális technológiák alkalmazása valódi segítséget jelenthet az idősellátásban, harmadrészt a hagyományos eszközökkel nem elérhető, új lehetőségeket nyitott meg az idősellátásban.

A projekt megvalósítása során többek között az Újbudai Szociális Szolgálat (ÚSZOSZ) által készített felmérés feltárta, hogy milyen fejlesztésekre lenne igazán szükség az időskorúak ellátásában. Különösen hasznosnak bizonyult a projekt ún. SilverStar Challenge pályázata, amelyre megoldási terveket, elkészült prototípusokat és piackész megoldásokat lehetett benyújtani véleményezésre, kipróbálásra. Összesen 15 javaslat érkezett, ebből hét Magyarországról; az utóbbiak közül két alkalmazás – a Mental Wellness (kognitív játékok) és a CoVCAP IT System elkészítésében a BME VIK munkatársai is közreműködtek.

Létrejött a SilverStar Platform is, azzal a céllal, hogy a projekt fenntartási időszakában is segítse a reményeink szerint egyre bővülő SilverStar Network tagjai között az együttműködést, a téma iránt érdeklődők tájékoztatását. Hasonló céllal hoztuk létre a BME-n a magyar nyelvű I-CARE-SMART weblapot, ahová nemcsak az I-CARE-SMART projekt eredményeire közvetlenül vonatkozó információkat tesszük fel, hanem hasonló projektek eredményeiről és az idősellátást segítő más digitális megoldásokról is tájékoztatjuk az érdeklődőket a projekt fenntartási időszakában is.

Az Újbudai Önkormányzat munkatársai azt kérték tőlünk, hogy az együttműködés folytatása és erősítése érdekében több egyetemi oktatót és kutatót vonjunk be az I-CARE SMART projektbe, mint ahánnyal korábban kapcsolatba kerültek, ugyanis jóval többet szeretnének megtudni azokról a kutatásokról, projektekről, amelyek a BME folytak, ill. folynak az idősebbek életvitelének segítése témakörben. Ezen túl ők is szeretnék minél szélesebb egyetemi oktatói, kutatói és hallgatói körrel megismertetni azokat a gyakorlati igényeket, szükségleteket, amelyeket ez a projekt a felszínre hozott a XI. kerületben – ahol a 65 éves vagy idősebb lakosok száma 40 ezer körül van, ami csaknem egyharmada a kerület összlakosságának – és a más konzorciumi tagoknál. Ezt meg is tettük: az Irányítástechnika és Informatika, valamint a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék további munkatársai is bekapcsolódtak a közös munkába a projekt utolsó harmadában.

A projekt arra is rámutatott, hogy a fejlesztések során az ötletek megvitatásához, a prototípusok kipróbálásához, valós körülmények közötti teszteléséhez égető szükség van olyan közösségekre, amelyek kellően felkészültek és vállalkozó kedvűek ahhoz, hogy a fejlesztők segítségére legyenek, velük együttműködjenek. Ezért az újbudai önkormányzat munkatársaival, köztük az ÚSZOSZ vezetőivel együtt kezdeményezzük egy ún. élő laboratórium (angolul Living Lab) létrehozását a XI. kerületben, ahol szervezett körülmények között lehet együttműködni időskorúak kiválasztott csoportjaival az idősgondozás területén dolgozó szakemberek értő segítsége mellett.

Honlap: https://icaresmart.emt.bme.hu/