Ösztöndíjpályázat IMSc hallgatóknak

2022. szeptember 15.

Pályázati felhívás

a Nokia Bell Labs IMSc ösztöndíj elnyerésére

2022 ősz

A Nokia Bell Labs küldetésének tekinti, hogy támogassa a magasan képzett, világszínvonalú szaktudással rendelkező szakemberek egyetemi képzését. Ennek elősegítésére pályázatot hirdet a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar IMSc programjában részt vevő azon hallgatók részére, akik érdeklődési/kutatási területe, önálló laboratórium keretében végzett tevékenysége egybeesik az alábbi területekkel:

 • Infokommunikációs hálózatok
 • Felhőszámítás, virtualizáció
 • Gépi tanulás/Mesterséges Intelligencia
 • Analitika, adattudomány

Az ösztöndíjat elnyert pályázók választott területükön való szakmai fejlődését a Nokia Bell Labs  személyi mentorokkal segíti: kéthetente konzultáció a Nokia Bell Labs releváns szakembereivel, vezető kutatóival, technológiai ismeretek megszerzése, laboratóriumi infrastruktúra használata, stb.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj összege 125.000 Ft / hónap, időtartama maximum két év (félévenkénti felülbírálással, lásd lentebb).

Pályázati feltételek:

 • pályázatot nyújthat be a BME VIK villamosmérnöki és mérnökinformatikus képzésben legalább 6 szemesztert/180 kreditet teljesítő hallgató, aki részt vesz az IMSc programban
 • a pályázathoz csatolni szükséges (angol nyelven)
  • szakmai életrajz, mely tartalmazza a legutóbbi két félév tanulmányi eredményét és az ezen félévekben megszerzett IMSc pontok számát
  • motivációs levél, ami tartalmazza az érdeklődési terület kapcsolódását a kiíró által meghatározott tématerületekhez (max. 2 oldal)

A pályázat elbírálása:

Az ösztöndíjprogramban való részvétel további feltétele a sikeres szakmai interjú.

A pályázatokat a BME VIK és a Nokia Bell Labs szakemberei értékelik ki és közösen döntenek a nyertesekről, 2022. november 15-ig.

Az ösztöndíj az IMSc tanulmányok befejezéséig szól, félévenkénti, a vizsgaidőszakot követő két héten belüli felülvizsgálattal. Az ösztöndíj megmaradásához minden tanulmányi félév elején a következő kritériumokat kell teljesíteni:

 • IMSc tanulmányok folytatása (program feltételeinek teljesítése)
 • sikeres féléves szakmai beszámoló a BME és Bell Labs szakembereinek
 • a mentorok (egyetemi és Bell Labs) általi pozitív értékelés a végzett munkáról és előmenetelről, amit a rendszeres, kéthetente tartott szakmai konzultációk alapján állítanak ki
 • tanulmányi eredmények (TDK, tudományos eredmények mint pozitív faktorok)

 A pályázat beadása:

A pályázatot elektronikus formában  ezen a címen kell feltölteni:

https://forms.office.com/r/eGcg05SJDD

Beadási határidő: 2022. október 15.