Jelenlét-ellenõrzés indul !

2011. szeptember 22.

Értesítjük a BSc képzés első szemeszteres tantárgyainak hallgatóit, hogy a jelenlét ellenőrző terminálokat e hét végén üzembe helyezzük, és 2011. szeptember 26-tól az első szemeszteres tantárgyak előadásain a hallgatók jelenlétét a Kar honlapján található tájékozatónak (https://www.vik.bme.hu/kepzes/alapkepzes/altalanos/500.html) megfelelően ellenőrizzük. A kiadott RFID személyazonosító kártyát valamennyi érintett hallgató köteles magánál tartani, szükség esetén a Dékáni Hivatalban pótolni, a jelenlét igazolása kizárólag ezen kártyákkal lehetséges.

A hallgatók a kártyáknak a terminálokhoz való közelítésével igazolják jelenlétüket az előadások elején és végén is (a hivatalos kezdési és befejezési időpont körüli +/- 15 perces időablakon belül). A helyes azonosítást a terminál képernyőjén a zöld mezőben megjelenő Neptun kód jelzi. Véletlenszerű kiválasztással a terminál szúrópróbaszerűen felszólíthatja a hallgatót biometriai azonosításra is (narancssárga háttér, valamivel hosszabb kártyaleolvasási idő), ilyenkor a hallgatónak azon egyik ujját kell a leolvasó ablakhoz tartania, melynek lenyomata a kártya kiállításakor rögzítésre került. A sikeres azonosítást itt is a zöld ablakban megjelenő Neptun kód jelzi. Sikertelen azonosítás esetén a folyamat ismételhető (újbóli kártyaleolvasás – ujjlenyomat leadása), többszöri sikertelen próbálkozás esetén a személyazonosítás a Hallgatói Irodán (VIK Kari Könyvtár, I ép. fsz. 23) végezhető el arcképes igazolvány felmutatásával.

A jelenlét kártyával történt igazolását követő biometriai azonosítás �- arra történt felszólítást követően - fegyelmi eljárás terhe mellett kötelező !

Dr. Tevesz Gábor

okt. dékánhelyettes