Gyászolunk!

2023. március 2.

2023. február 27-én életének 88. évében   elhunyt Dr. Telkes Zoltán, a kar volt oktatási dékánhelyettese és hivatalvezetője. 

Utolsó útjára 2023. március 22. szerda 10.45-kor kísérjük az Új Köztemetőben.

Telkes Zoltán egy. docens 1934-ben született Galgamácsán.

Oklevelét a BME Villamosmérnöki Kar műszer és finommechanikai szakán szerezte. Egyetemi tanulmányai befejezése után oktató lett az Egyetem Különleges Villamosgépek és Automatika Tanszékén, majd új tanszékek kiválása és névváltozása során Automatizálási Tanszékén, Folyamatszabályozási Tanszékén, illetve Irányítástechnika és Informatika Tanszékén tanársegédként tevékenykedett. 1964-ben adjunktusi, 1976-ban docensi kinevezést kapott. Műszaki doktori címét 1967-ben szerezte. A Szabályozástechnika c. tárgyban gyakorlatvezető volt, több laboratóriumi mérést állított össze. Kidolgozta és előadta a Szabályozók c. tárgyat és a Folyamatműszerezés c. tárgyat. Az Egyetemen több középvezetői megbízást látott el: oktatási dékánhelyettes 1978-tól 1984-ig, a Tudományos Osztály vezetője 1985 és 1991 között, dékáni hivatalvezető: 1997-2005. A MATE tagja volt 1958-tól, egy ideig az Automatizálási szakosztály elnöke. Könyvei: Mérés, vezérlés, szabályozás. Műszaki Könyvkiadó 1966; Szabályozó berendezések. Egyetemi tankönyv (Dányi Dezsővel közösen), 1970; Automatizálási lexikon főszerkesztője, Műszaki Könyvkiadó, 1986. Ezen kívül 18 egyetemi jegyzetnek volt szerzője vagy társzerzője.

Munkásságáért több kitüntetésben részesült. Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója 1974, a Gépipar Kiváló Dolgozója 1975, MATE Kruspér István Emlékérem 1977, Kiváló Munkáért 1980, Pedagógus Szolgálati Emlékérem 1996, BME József Nádor Emlékérem 2003.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét. (2019)