EDIH projekt a vállalkozások digitális készségeinek fejlesztésére

2023. március 7.

A BME VIK részt vesz az EU által támogatott MI-EDIH projektben

Az EU Bizottság a Digitális Európa Program keretében 2021-ben elindította az Európai Digitális Innovációs Központok (European Digital Innovation Hubs-EDIH) létrehozását támogató pályázati programját, melynek célja az európai digitális átalakulás elősegítése, különös tekintettel a vállalkozások digitális készségeinek fejlesztésére. A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara (VIK) három EDIH projektben vesz részt. 

Az Adat-EDIH és a DigitalTech EDIH már 2022-ben elnyerte az EU Bizottság támogatását.  

A DigitalTech EDIHhonlapja : https://digitaltechedih.hu/

Az EU Bizottság legújabb döntése alapján a hazai intézmények által benyújtott Mesterséges Intelligencia EDIH (MI-EDIH) projekt szintén EU-s támogatásban részesül. A projektet a Digitális Jólét Nonprofit Kft. vezeti, a projekt konzorciumának tagja a BME-n kívül a Szegedi Tudományegyetem, az innomine Digital Innovation HUB NKft., az ELTE, a SZTAKI, a Széchenyi István Egyetem, a Miskolci Egyetem, valamint a Design Terminal Nkft. Az MI-EDIH összesen mintegy 2.7 millió Euró közösségi támogatásban részesül a projekt 36 hónapos időtartama alatt, melyet a magyar állam által biztosított azonos mértékű önerő egészít ki.

A projekt célja a Mesterséges Intelligencia Európai Digitális Innovációs Központ (MI-EDIH) létrehozása és működtetése, azaz olyan elosztott, a mesterséges intelligencia technológiához kapcsolódó innovációs központ kialakítása, amely elősegíti a magyar kkv-k, valamint az önkormányzatok, közintézmények digitális transzformációját, hatékonyságának a növekedését és innovációját. Az MI-EDIH kiemelt fókuszterületei: a gyártás, szolgáltatások és kiskereskedelmi szektorok, valamint a logisztika és az energetika, mint horizontális dimenziók.

Az MI-EDIH Magyarország segíti a vállalkozások innovációs ökoszisztémájának építését, és hozzáférést biztosít a hazai cégeknek az EDIH európai hálózatához, valamint az Enterprise Europe Network hálózathoz, továbbá az MI közösségekhez. Ezen kívül, az MI-EDIH támogatja az induló vállalkozásokat (start-up) a finanszírozási és a tőkebevonási lehetőségek megtalálásában. A projekt tudásmegosztással és képzésekkel járul hozzá a vállalkozások, intézmények és más szervezetek digitális transzformációra és a mesterséges intelligencia alkalmazására vonatkozó tudatosításához és az ismeretek bővítéséhez. A képzésen belül kiemelt jelentősége lesz a rövidebb tanfolyamoknak, és a célzott, „tűszerű” képzéseknek.         Az MI-EDIH konzorcium infrastruktúrát és szakmai támogatást nyújt a digitális és más technológiai fejlesztések, prototípusok piacra kerülés előtti teszteléséhez és demonstrációjához. A BME VIK az MI-EDIH-ben elsősorban a készségfejlesztési és a képzési szolgáltatásokat szervezi, de a projekt más tevékenységeiben is aktív szerepet vállal.

Az MI-EDIH központ létrejöttével a BME VIK újabb kaput nyit a magyar vállalkozások és az önkormányzati intézmények felé, és támogatja őket a digitális átalakulásban, a mesterséges intelligencia alkalmazások és szolgáltatások fejlesztésében, ill. bevezetésében, továbbá segíti őket az európai innovációs és MI közösségekhez való kapcsolódásban. 

  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs