Sikeresen zárta munkáját az MTA-BME Lendület FASTER Kutatócsoport

2023. május 24.

Sikeresen zárta munkáját az MTA-BME Lendület FASTER Kutatócsoport, mely 2019-2022 között az E.ON ipari támogatása mellett dolgozott Magyarország legnagyobb presztízsű kutatási pályázatában.

A Hartmann Bálint által vezetett kutatócsoportban 18 fő vett részt (4 vezető oktató-kutató, 2 oktató-kutató, 4 doktorandusz és 8 hallgató). Munkájukban azt vállalták, hogy az E.ON által működtetett kisfeszültségű üzemirányítási rendszert fejlesztik azzal a céllal, hogy a bekövetkező üzemzavarok hatékonyabban kezelhetőek legyenek, akár aktív beavatkozások formájában is. A feladat támogatására elosztóhálózati állapotbecslő algoritmust készítettek, mely a hálózatra telepített mérések figyelembevételével közel valós idejű információkat ad a hálózat állapotáról, így támogatva az üzemeltetést. A Nagyfeszültségű Laboratóriumban végzett munkacsomagok a kábelek hőáram-modellezését, a kábeldegradáció érzékelését, illetve az elosztóhálózati transzformátorok terhelhetőségének számítását támogatták. A kutatásban létrehozott eljárásokat TRL-6 technológiai érettségi szintet értek el, releváns ipari környezetben kerültek demonstrálásra.

A kutatócsoport kiemelt figyelmet fordított a szakmai tehetséggondozásra, 7 szakdolgozat és diplomaterv, valamint 10 TDK dolgozat készült az oktatók vezetésével; utóbbiakból 2 dolgozat OTDK I. díjat is kiérdemelt.

A hároméves kutatás eredményeinek köszönhetően 2 PhD fokozatszerzés és egy sikeres habilitáció történt, illetve egy nemzetközi konzorcium részeként, a magyarországi demonstrációt vezetve nyertek támogatást egy Horizon2020 pályázati kiíráson; a OneNet projektben a BME-re eső támogatás 374 250 Euró