VIK MIT részvétel új nemzetközi MI kutatásban

2024. január 31.

Új nemzetközi MI kutatás az Alzheimer-kór molekuláris mechanizmusainak feltárására 

 

Az Alzheimer-kór kutatása kiemelt területe a kognitív hanyatlás és időskori demenciák megértésének és általában a neurodegeneratív megbetegedéseknek, amelyek  egyre nagyobb terhet rónak a társadalmakra; Magyarországon 2023 decemberében indult a „Van értELME!" Nemzeti Demencia Program. Az Európai Unió Joint Research Program on Neurodegenerative Diseases (JPND) felhívásán nyertes SOLID projekt (JPND2021-650-233) a környezeti hatások és természetes hatóanyagok szerepét vizsgálja a kognitív hanyatlás, a demencia, és speciálisan az Azheimer-kór kialakulásában. A kutatás neurobiológiai fókusza az agy immunrendszerét alkotó mikroglia sejtek, amelyeknek kitüntetett szerepe van speciális gyulladási folyamatokban, a neuroinflammációban. A projektben ennek a folyamatnak a molekuláris biológiai mechanizmusait és rendszerét vizsgáljuk vérben mérhető biomarkerek és a mikroglia sejtek génkifejeződési profiljának a felhasználásával, illetve befolyásolhatóságát (https://www.optinutribrain.ulaval.ca/en/research-project/solid-project/). A BME részéről a MIT Bioinformatikai laboratóriuma és Mesterséges Intelligencia Csoportja vesz részt a kutatásban Antal Péter vezetésével. A BME kutatásainak célja olyan mesterséges intelligencia modellek létrehozása, amelyek képesek több humán biobank integrálására is, több tárgyterületet, modalitást és nemzeti kódrendszert átfogva. A molekuláris mechnizmusok oksági modellezésére állatkísérletek adnak majd lehetőséget, illetve természetes hatóanyagok klinikai vizsgálatai. A SOLID projekt szervesen illeszkedik az MIT MI csoportjának a felfedező élettudományi kutatásaihoz az egészségtartam, a mentális egészség, az öregedés és a gyógyszerkutatás területén. 

 

A hazai részvétel a kutatásban az NKFIH támogatásával valósul meg (2019-2.1.7-ERA-NET-2022-00043).