Emberközpontú MI mesterképzés indul

2024. február 6.

Emberközpontú mesterséges intelligencia mesterképzés a BME VIK-en

A mesterséges intelligencia (MI) emberközpontú megközelítése arra törekszik, hogy a társadalmi és személyi  (etikai, erkölcsi, jogi, biztonsági, megbízhatósági, értelmezhetőségi, esélyegyenlőségi stb.) szempontok és értékek központi szerepet kapjanak az MI-rendszerek fejlesztése, telepítése, használata és felügyelete során. A HCAIM projektben öt ország részvételével kidolgozott, a BME VIK-en kiegészítő képzésként meghirdetett 60 kredites mesterképzési program a humán értékeket tiszteletben tartó és védő MI-innovációk létrehozására és alkalmazására készíti fel a hallgatókat.

A VIK hallgatói közül – képzési programjuk és jelenlegi mintatantervük alapján – különleges helyzetben vannak a mérnökinformatikus mesterszakon az adattudomány és mesterséges intelligencia, a szoftverfejlesz­tés, illetve a vizuális informatika főspecializációt, továbbá a felhasználói élmény – UX és interakció mellék­specializációt felvett hallgatók, akik a HCAIM-követelményeket vagy azok nagy részét a specializációjuk szerinti tantárgyakkal teljesíteni tudják.

További információ: <https://hcaim.bme.hu/hu/msc-bme/msc-bme-phase2/>.

Érdekeli a HCAI mesterképzés, jelentkezne rá?

1) Töltse ki a <https://forms.office.com/e/H4CQFA5JWY> címen található, magyar nyelvű regisztrációs kérdőívet (BME Sharepoint / Címtár témaszám szükséges hoz­zá).

2) Nézze át a tantárgy-megfeleltetési táblázatot <https://hcaim.bme.hu/site/assets/files/1050/bme_hcaim_tantargymegfeleltetes_20240202.pdf>, és a választható tantárgyak közül lehetőleg minél több olyat válasszon már most, amelyek a HCAIM-képzés követelményeinek is megfelelnek.

A kérdőív kitöltése semmilyen kötelezettséggel nem jár, semmiképpen nem számít jelentkezésnek a mesterképzésben való részvételre. A kérdőívet kitöltőkkel felvesszük a kapcsolatot, és segítünk abban, hogy regisztráltassák magukat a HCAI mesterképzésre, a továbbiakban pedig rendszeresen tájékoztatni fogjuk őket a képzéssel kapcsolatos legfrissebb tudnivalókról.

Budapest, 2024. február 2.

A HCAIM-képzés szervezői, oktatói"