Ismeretterjesztő cikkpályázat 2024

2024. március 7.

A felhívásra 2024.május 15-ig jelentkezhetnek 8 kategóriában a BME oktatói, kutatói és hallgatói.

A BME által művelt tudományterületek legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek, valamint tudománytörténeti vonatkozásainak széles körű megismertetésére és népszerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tudomány közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a BME oktatói, kutatói és hallgatói részére két kategóriában - BME oktató-kutató és BME hallgató.

 A pályázaton indulhat: 

  • minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll vagy az Egyetem nyugalmazott oktató-kutatója;
  • minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mesterképzésében, egységes osztatlan képzésében, valamint doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató.

 

A pályaművek tartalmi követelményei:
A pályázatra olyan pályaműveket várunk, amelyek ismeretterjesztő megközelítéssel készülnek, így ennek megfelelően közérthető, nem pusztán tudományos tartalommal készült kéziratok. Tartalmi szempontból oktatói és hallgatói kategóriában 4-4 alkategóriában hirdetünk meg díjakat:

Oktatói – kutatói kategória:

  • Önálló kutatás: olyan kéziratokat várunk, melyeknek célja a BME által művelt tudományterületek legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetése és népszerűsítése és nem tartoznak az alábbi alkategóriák egyikébe sem (fenntarthatóság, ÚNKP, tudománytörténet)
  • Fenntarthatóság: körforgásos gazdaság, környezettudatos megoldások témában várunk ismeretterjesztő cikket, melyben kutatói és fejlesztői eredményeiket mutatják be a fenntarthatóság területéhez kapcsolódóan
  • ÚNKP: olyan, az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében folyó kutatási projektekhez kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. Oktatói/kutatói pályázói minőségben, saját kutatással lehet kéziratot benyújtani. Témavezető minőségben nem nyújtható be pályázat.
  • Tudománytörténet: olyan tudomány- és egyetemtörténeti írásokat várunk, melyek ismeretterjesztő megközelítéssel mutatnak be a 2023-24-es évekhez kapcsolódó évfordulós kutatást, kutatót, tudományos eseményt vagy eredményt.

https://www.bme.hu/hirek/20240306/ET_ProProg_cikkpalyazat