Fontos információk a 2013 keresztféléves MSc képzésre jelentkezõknek

2013. január 9.

A 2013 keresztféléves MSc képzésre jelentkezők 2013 január 10-ig valamennyi felvételi dokumentumot fel kell töltsenek az elektronikus felvételi rendszerbe (vagy postai úton be kell küldjenek – ebben az esetben a feladóvevény dátuma számít). A határidő be nem tartása jogvesztő, bizonyos dokumentumok hiánya kizárhatja a jelentkezőt a felvételi eljárásból. A legfontosabb dokumentumok: alapképzéses, vagy 5 éves képzésen szerzett diploma másolata, indexmásolat, többletpontokra jogosító dokumentumok másolatai.

A 2012/13 tanév őszi félévében diplomát szerző hallgatók záróvizsgái a január 10-i határidőt megelőző néhány napban zajlottak. A záróvizsga beérkezett eredményei alapján a KTH a hallgatók kérésére igazolást állít ki a megszerzett diplomáról, ezeknek a hallgatóknak a diploma másolata helyett ezt az igazolást kell benyújtaniuk a felvételi eljárásban. Amennyiben ez az igazolás csak 11-én vagy legkésőbb 13-án kerül kiállításra, azt Oktatási Hivataltól kapott tájékoztatás szerint azt elektronikus levél mellékleteként küldhetik be – felvételi azonosítójuk megadásával - a felveteli@oh.gov.hu címre. Figyelem: a lehetőség kizárólag a közvetlenül 2013 január 10-e előtt megszerzett diplomaigazolások másolataira vonatkozik !

Dr. Tevesz Gábor

okt. dékánhelyettes