Modellértékû európai informatikai kutatási program BME VIK részvétellel

2013. március 7.

Az EIT KIC társulásokban való magyar részvétel és partneri közreműködés támogatása” című, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozá-sában megvalósuló pályázatra az ELTE, a BME és a Cisco Magyarország alkotott pályázati konzorci-umot, és nyert egymilliárd forintos támogatást. Az EIT befektetői szemlélettel finanszírozza az inno-vációs tevékenységet, azaz a források 25 százalékát biztosítja, a kutatások üzleti célú hasznosítása érdekében. A költségek 75 százalékát azonban a nemzeti kormányok támogatása, ipari vagy más EU források révén kell előteremteni. A budapesti konzorcium első jelentős kutatási programját így segíti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázata.

A program keretében 2014 közepéig négy területen valósulnak meg fejlesztések az EIT ICT Labs Ma-gyar Nemzeti Társult Csomópont vezetésével. A négy átfogó témában többek között 10 új prototípus megalkotását, egy szabadalmi bejelentést és egy új, a kutatás bizonyos eredményeit megvalósító, hasznosító vállalkozás létrehozását vállalták a kutatók, valamint azt, hogy kutatásaikkal legalább tíz nemzetközi kutatási és fejlesztési programhoz csatlakoznak.

„A projektnek köszönhetően, a budapesti csomópont köré szerveződve, egy kiemelkedő innovációs képességekkel bíró ökoszisztéma fejlődik tovább, amely Magyarország számára a nemzetközi elisme-résen túl magas hozzáadott értékű munkahelyeket hoz létre, és hozzájárul az ország nemzetközi ver-senyképességéhez.” – mondta Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Kar dékánja, az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont vezetője.

Vajta László, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékánja elmondta: „A meglévő tudo-mányos és projektszervezési kompetenciákra támaszkodva, a BME folyamatosan nyit az újszerű kuta-tási irányok és projektszervezési rendszerek felé, amelyekben kiemelkedő szerepe van a Villamosmér-nöki és Informatikai Kar és szervezeti egységei aktív szerepvállalásának és nemzetközi szinten is el-ismert eredményeinek. ”