2800 hallgató, 431 konferencia publikáció - lezárult a BME tehetséggondozó Támop pályázat

2013. július 3.

Tehetséggondozás a Műegyetem tudományos műhelyeiben, nemzetközi színvonalú kutató-fejlesztő képzés uniós támogatással a versenyképesség növeléséért

Lezárult a BME Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben c. európai uniós forrásból megvalósult két éves projekt. A támogatásból a doktori iskolák, tudományos diákkörök és a szakkollégiumok tevékenységeinek� fejlesztése valósult meg, valamint a számításigényes kutatást segítő szuperszámítógép megvásárlására is lehetőség nyílt. A Superman névre keresztelt gép az elmúlt egy év alatt 251 évnyi számítást végzett el. A tehetséggondozó programban a BME nappali tagozatos hallgatóinak 20%-a vett részt.

Az eredményekről konferencia keretében számoltak be a projekt vezetői és közreműködői 2013. július 3-án.

A BME küldetésének tekinti, hogy minden hallgatója tehetségének és szorgalmának megfelelően a lehető legmagasabb képzettségi szintre jusson. Ugyanakkor biztosítja annak feltételeit, hogy a legkiválóbbak a szakkollégiumokban, tudományos diákkörökben megismert képzési, kutatói és alkotói tevékenység után minél nagyobb számban folytassák tanulmányaikat a doktori iskolákban.

A 2011. szeptemberében indult projekt célja, hogy a műegyetemi képzésben megvalósuló hatékony tehetséggondozással a hallgatókat a nemzetközi színvonalú kutatói-, fejlesztői- és innovációs pálya felé motiválja. Ez a célkitűzés és projekttevékenység ösztönözni tudja a gazdaság húzóágazataiban a növekedési potenciált, valamint hosszútávon az ország versenyképességét a K+F +I területén.

A projektben a BME 14 doktori iskolája, 7 szakkollégiuma és a nyolc kar tudományos diákköri szervezete vett részt. A BME által elnyert támogatás összege� 683 280 000 Ft volt. A projekt a két éves futamidő alatt az összes indikátor tekintetében túlteljesítette a vállalásokat, amit az alábbi táblázat mutat:

Indikátorok

Bevont� hallgatók száma

Bevont oktatók száma

Folyóirat publikációk száma

Konferencia publikációk száma:

Lefolyta-tott képzések száma

Beszerzett eszközök száma:

Támoga-tott K+F projektek száma

Tervezett

1692

109

176

284

31

35

51

Teljesített

2779

431

203

431

43

41

56

A projekt keretében került beszerzésre a Superman névre hallgató szuperszámítógép, amely 360 CPU maggal, közel 6 teraflops teljesítményével új távlatokat nyitott a BME kutatói és hallgatói számára.

A gép szoftverrendszerének kialakításakor a BME szakemberei figyelembe vették a környezetvédelmi és optimális energiagazdálkodási szempontokat is. A gép számítási csomópontjai közül mindig csak annyi van bekapcsolva, amennyi a feladatok elvégzéshez éppen szükséges. A nem használt csomópontok automatikusan kikapcsolnak, illetve szükség esetén újra elindulnak.

A gép 2012. szeptembere és 2013. júniusa között 2,2 millió CPU óra, azaz 251 évnyi számítást végzett el. A gépet, melynek átlagos kihasználtsága 85%, jelenleg közel 100 kutató használja 33 tudományos projekt keretében.

A tehetséggondozást szolgáló projekt keretében készült el a BME új TDK (tudományos diákkör) portálja, mely a dolgozat beadásától a bírálati folyamatig biztosítja az adminisztrációs hátteret, statisztikai adatokat szolgáltat, s elérhetővé teszi az összefoglalókat külső érdeklődők számára. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a hallgatók olyan témákat dolgozzanak fel, melyekre valós vállalati igény és érdeklődés mutatkozik.

A tehetséggondozó projekt a BME 14 db doktori iskolájában 56 kutatási projektet finanszírozott, amely a magas szintű tudományos eredmények elérése és a kapcsolódó publikációk mellett a konferencia utak támogatásának segítségével lehetővé tette a doktoranduszok és doktorjelöltek bekapcsolódását a nemzetközi kutatási hálózatokba .

Információ:

��������� http://tehetseg.bme.hu/,

��������� http://tdk.bme.hu/,

��������� http://doktori.bme.hu/,

��������� �http://muszak.bme.hu/,

��������� �https://superman.eik.bme.hu/