Gratulálunk!

2013. november 18.

A VIK oktató iközül Ipolyi Arnold elismerésben részesült Sallai Gyula , az OTDT Mestertanár Aranyérem kitüntetést vehette át Arató Péter, Györfy László és Németh Géza.

Gratulálunk!

A Magyar Tudomány ünnepe alkalmából Sallai Gyula a TMIT egyetemi tanára, volt tanszékvezetője
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díjat vett át. A díjat az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) Bizottság elnöke adományozza évente a hazai kutatások támogatási rendszerének elméleti és gyakorlati
továbbfejlesztésében kifejtett sok éves munkásság elismeréseként. Az OTKA Tudományterületi Kollégiumai elnökei javaslatára minden tudományterületről évente 2-2 személy részesül a tudományfejlesztési díjban.
Bővebben:
http://www.otka.hu/hir-archivum/2013-4/magyar-tudomany-uennepe
http://www.otka.hu/otka-rol/ipolyi-arnold-dij/a-dij-es-nevadoja

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1997. november 6-i ülése elhatározta, hogy – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés immár évtizedes sikere alapján –, a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására Mestertanár kitüntetést alapít mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibonta�koz�tatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

A kar oktatói közül 2013-ban kitüntetésben részesültek:

Dr. Györfi László�egyetemi tanár, az MTA rendes tagja –�Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció�(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar)

Dr. Arató Péter�professor�emeritus�–�Informatika Tudományi Szekció

(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar)

Dr. Németh Géza�egyetemi docens –�Országos Tudományos Diákköri Tanács

(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar)

A 2013. évi BMe doktorandusz kutatói pályázatán a VIK két PhD hallgatója részesült díjazásban.

Második díjat nyert:

�Szabó Áron Dénes a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék doktorandusza, pályázatának címe: Optikai távközlő rendszerek nemlineáris eszközeinek matematikai modellezése és kísérleti vizsgálata.

Harmadik díjat nyert:

�Csapó Tamás Gábor, a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék doktorandusza, pályázatának címe: Statisztikai parametrikus beszédszintézis kiegészítése irreguláris zönge modellel

http://www.bme.hu/hirek/20131114/Ismeretterjesztes_esnemzetkoziseg