Adatfeltöltés MSc felvételizőknek

2013. december 23.

Felhívjuk a 2014. februárjában induló MSc képzéseinkre jelentkező hallgatók figyelmét, hogy a keresztféléves felvételi eljárásban valamennyi felvételi adat és igazolás feltöltési határideje az elektronikus felvételi rendszerbe 2014. január 9. Ide értendők a felvételi pontszámításhoz szükséges valamennyi dokumentum (indexmásolat, többletpontokra jogosító igazolások) és a képzés előfeltételeként már megszerzett felsőfokú oklevél hivatalos másolata is. A gyors feldolgozhatóság érdekében kérjük, hogy ezen dokumentumok másolatait a korábban (december 18-án) közzétett hirdetésnek megfelelően a VIK Dékáni Hivatalában is adják le! Figyelem: egyik benyújtás sem helyettesíti a másikat!

A januári záróvizsgák és a feltöltési határidő közötti rendkívül szűk rendelkezésre álló időre való tekintettel az Oktatási Hivatal hozzájárult, hogy a január 8-9-én záróvizsgázott hallgatóink hivatalos oklevél igazolásait a hallgatók saját maguk 1-2 nap késéssel is feltölthessék az elektronikus felvételi dokumentumok közé (legkésőbb január 13-ig). Vigyázat: az engedély kizárólag a közvetlenül a beadási határidő előtt megszerzett oklevél igazolásokra vonatkozik!

A hallgatók a záróvizsgájukat követő naptól kezdve folyamatosan figyeljék státuszukat a Neptun Tanulmányi Rendszerben. A KTH a lehető leggyorsabban dolgozza fel a tanszékekről visszaérkezett záróvizsga adataikat, és amint státuszuk a rendszerben „diplomát szerzett”-re változott, haladéktalanul kérjék személyesen oklevelük igazolását az R épület aulájában a KTH munkatársaitól, majd töltsék fel azt a felvételi dokumentumok közé!

Sikeres záróvizsgát és felvételi vizsgát kívánunk!

Dr. Tevesz Gábor
okt. dékánhelyettes