MSc felvételi információk és terembeosztás

2013. december 27.

Tisztelt felvételiző kollegám!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának Felvételi Bizottsága örömmel fogadta jelentkezését a 2014 februárjában induló mesterképzésünkre. Mint az bizonyára Ön számára is ismeretes, a képzésre jelentkezőknek felvételi vizsgát kell tenniük a felvételi tájékoztatóban és a Kar honlapján közzétett szakmai anyagból. Felvételi vizsgájával kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

A vizsga pontos időpontja:

villamosmérnöki szakra: 2014. január 3. 8:00

mérnök informatikus szakra: 2014. január 3. 11.00

egészségügyi mérnöki szakra: 2014. január 6. 8.00

gazdaságinformatikus szakra: 2014. január 6. 11.00

A vizsga helyszíne:

A BME I és Q épület előadótermei: I.B.025, I.B.026, I.B.027, I.B.028, I.E.007, Q.I. A pontos, névre szóló beosztást a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar honlapján, illetve a helyszínen tesszük közzé. A helyszín megközelítésével, továbbá bármilyen, előre nem látható helyzettel kapcsolatban (pl. váratlan időjárási, közlekedési helyzet) szintén a Kar honlapján találhat majd eligazítást.

Terembeosztás

Szakirányválasztás:

Ahogyan az a felvételi tájékoztatóban is szerepelt, a mesterképzés döntő része ún. szakirányok keretében folyik, és már az első félévben megindul a szakirányú képzés. A felvételi vizsga alkalmával nyilatkozhat arról, hogy melyik szakirányon kívánja tanulmányait folytatni. Ehhez a feladatlap első oldalán található táblázatban kell a sorrendet megjelölni (1-es szám az első helyen kiválasztott szakirányhoz, 2-es a második helyen kiválasztotthoz stb.) A szakirányok nevét a felvételi tájékoztató tartalmazza, bővebb információt a Kar honlapján találhat. Az egészségügyi mérnök szakon nincsenek szakirányok.

A vizsgával kapcsolatos tudnivalók az alábbiak:

  1. A pontos kezdés érdekében a vizsga kezdete előtt legalább 15 perccel érkezzen meg a helyszínre.
  2. Hozza magával személyi igazolványát, vagy egyéb, személyi azonosításra alkalmas fényképes okmányát.
  3. Kérem, hogy hozza magával a felvételi lapon szereplő azonosítószámát (iktatószám) is.
  4. Kérem, hogy a kiosztott feladatlapon dolgozzon. A feladatlapra írt információk közül csak az eredményeket értékeljük.
  5. A felvételi vizsga időtartama 120 perc.
  6. Hozzon magával elegendő mennyiségű íróeszközt, papírt (részletszámítások, piszkozat stb. céljára), zsebszámológépet (mobiltelefon, PDA és notebook használata nem megengedett a felvételi vizsga során).
  7. Egyéb segédeszköz használata és a kommunikáció tiltott. Kérem, hogy mobiltelefonját a vizsga idejére kapcsolja ki, illetve tegye el. Ne használjon egyéb, egészségügyi okokból nem szükséges technikai eszközt sem.
  8. Felhívom figyelmét, hogy illegális segédeszköz felhasználása esetén a felügyelő kollegák a vizsgából kizárják, ennek következtében felvételi vizsgája, illetve záróvizsgája sikertelen lesz, amelynek letételét csak a következő felvételi, illetve záróvizsga-időszakban kísérelheti meg újból.

Dokumentumok benyújtása:

A felvételi pontszám megállapításához szükség van a tanulmányi pontok (ún. hozott pontok), illetve a többletpontok kiszámítására. Az ezekhez szükséges dokumentumokat (indexmásolatok, igazolások stb.) az elektronikus felvételi rendszerbe kell feltölteni. Előfordulhat azonban, hogy technikai hibából adódóan a Felvételi Bizottság nem fér hozzá idejében ezekhez a dokumentumokhoz.

Kérjük ezért, hogy a tanulmányokat igazoló, a kreditelismerési eljáráshoz szükséges és a pluszpontokra jogosító dokumentumait, ha vannak, a nyelvvizsga-bizonyítványok kivételével (!) 2014. január 6-ig egy névvel és felvételi azonosítóval ellátott dossziéban adja le a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának Dékáni Hivatalának titkárságán (Budapest, XI. Magyar tudósok krt. 2. Q épület B szárny mf. 5.) 8 és 16 óra között (pénteken 8 és 12 óra között) Paranainé Barti Ilona előadónak. (Amennyiben valamely előképzettségét külföldön szerezte, kérjük, hogy a dokumentumokhoz mellékeljen magyar vagy angol nyelvű fordítást is, amelyen saját aláírásával igazolja a fordítás helyességét.) Másolatok benyújtása elegendő, az eredeti dokumentumokat beíratkozáskor ellenőrizzük.

A BME végzős hallgatóinak tanulmányi pontjait a Központi Tanulmányi Hivatal fogja kiszámítani, így az indexmásolatokat nem kell a Dékáni Hivatalban leadni, de a felvételi rendszerbe fel kell tölteni.

Ezzel szemben, a korábbi évek gyakorlatától eltérően, a BME végzős hallgatóinak BSc diploma igazolásait a Központi Tanulmányi Hivatal nem tölti fel az e-felvételi rendszerbe, azt a hallgatóknak maguknak kell megtenni, vagy postán kell megküldeniök a felvi.hu-n megjelölt határidőig. A pontos ügymenet felől tájékozódjanak a KTH-ban vagy a VIK Dékáni Hivatalban.

Az egészségügyi mérnöki mesterképzésre jelentkezők által a december 19-i tájékoztatón benyújtott dokumentumokat nem kell ismételten leadni.

Kérjük, hogy a további információk érdekében a Kar honlapját kísérje figyelemmel.

 

Budapest, 2013. december 16.

 

Üdvözlettel:

Dr. Sujbert László, a VIK FB elnöke