BME együttműködés a Fraunhofer hálózattal

2014. március 4.

2014. február 28-án államigazgatási vezetők és a BME szakemberei konzultációt tartottak a BME Fraunhofer hálózathoz történő csatlakozási lehetőségeiről.

Az NGM gazdaságstratégiai elemként kezeli az alkalmazott ipari kutatás, és ehhez kötődően a magas hozzáadott értékű munkahelyek teremtésének programját. E cél elérésében fontos mérföldkő a Fraunhofer Alkalmazott Kutatóintézeti hálózathoz történő magyar csatlakozás, melyhez az NGM kiemelt támogatást nyújt.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) által közösen szervezett rendezvény kormányzati és egyetemi előadói áttekintették a német Fraunhofer Társaság és a BME közötti hosszú távú kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködés kereteit, valamint lehetőségeit a hazai innováció élénkítésében, világpiaci versenyképességünk növelésében, a spin-off és start-up vállalkozások támogatásában.

 

A Fraunhofer intézeti modell az egyetemekkel szoros kapcsolatban lévő kutatóhelyeket jelent, így hazánkban a kezdeményezés kiemelten fontos bázisa a BME. A hosszú távú együttműködés egyik első, a berlini Fraunhofer Fokus intézet és a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar között előkészítés alatt lévő projekt, mely az európai közösség és a nemzetállamok közszolgáltatás-fejlesztésének olyan informatikai feladataihoz kapcsolódik, mint a kormányzati felhőrendszerek egységesítése, alkalmazás-migráció, valamint az elektronikus szolgáltatások bővítéséhez nélkülözhetetlen adatnyilvántartások közötti interoperabilitás megteremtése.

 A BME kiemelt célja, hogy a nemzetközi együttműködésben olyan K+F feladatok megoldásába kapcsolódjon be, melynek eredményei a hazai közszolgáltatás-fejlesztést is szolgálják. A workshop egyik fontos eredménye, hogy a kormányzati, közigazgatási résztvevők által megfogalmazott közigazgatás-fejlesztés stratégiai céljai ismeretében olyan kutatási irányok jelölhetők ki, melyek eredményei ténylegesen szolgálják a hazai célok megvalósulását is.