Kari Tanács ünnepi ülése

2014. május 20.

A VIK kari tanács 2014. május 20-i ünnepi ülésén 3 vas-, 12 gyémánt- és 160 aranydiplomát adott át Péceli Gábor rektor és Vajta László dékán a jubiláló hallgatóknak.

Az ünnepségen került sor a kari elismerések átadására is:

Címzetes egyetemi tanári címben részesült

Dr. Kondorosi Károly , az Irányítástechnika és Informatika Tanszék oktatója.

Dr. Szeredi Péter , a Számítástudományi és Információelméleti Tanszék oktatója.

Címzetes egyetemi docensi címben részesült

Dr. Koczkás László Mihály  , az Elektronikai Technológia Tanszék munkatársa

Dr. Korn András , a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék munkatársa

Dr. László Zoltán , az Irányítástechnika és Informatika Tanszék munkatársa

Paksy Géza  , a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék munkatársa

Dékáni dicséretben részesült

Dr. Asztalos Márk egyetemi adjunktus,, az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék oktatója a villamosmérnöki képzés Informatika 2 tárgy tematikai korszerűsítéséért, a tárgy oktatási segédanyagainak kidolgozásáért és a tárgy kiváló szintű oktatásáért

Bajor Péter tanszéki mérnök , a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék munkatársa,  a  hallgatók szakmai gyakorlatának fáradhatatlan  szervezéséért és a Tanszék digitális arculatának megújításáért

Ender Ferenc egyetemi tanársegéd, az Elektronikus Eszközök Tanszéke munkatársa,   az Erasmus Mundus pályázati támogatás  végrehajtásában nyújtott tevékenysége elismeréseként, a BME által  felkínált kurzusok előkészítéséért

Gagyi Richárd hivatalsegéd, a Dékáni Hivatal munkatársa, a  hivatalban  az előírt feladatain túl végzett lelkiismeretes, sokoldalú tevékenységéért.

Győri Erzsébet ügyvivő szakértő,  a Távközlési és Médiaindformatikai Tanszék munkatársa, a  hallgatói kapcsolatok koordinálásában, a tehetséges hallgatók doktoranduszi képzésre való felkészítésében, a középiskolai diákokkal és a Lányok Napja programokban végzett odaadó munkájáért

Dr. Krammer Olivér egyetemi adjunktus, az Elektronikai Technológia Tanszék munkatársa, a kar  új BSc tanterve kidolgozásában nyújtott segítségéért és a szakmai gyakorlat kari szintű szervezésében nyújtott áldozatos munkájáért

Matits Péter előadó , az Irányítástechnika és Informatikai Tanszék munkatársa,  a  tanszéki infrastruktúra több évtizedes lelkiismeretes felügyeletéért és fejlesztéséért

Dr. Mészáros Tamás egyetemi adjunktus, az Automatizálási és Alkaslamazott Informatika Tanszék munkatársa, a  villamosmérnöki képzés Informatika 2 tárgy tematikai korszerűsítéséért, a tárgy oktatási segédanyagainak kidolgozásáért és a tárgy kiváló szintű oktatásáért

Micskei Zoltám Imre egyetemi adjunktus, a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék munkatársa,  kiemelkedő oktató- és oktatásfejlesztési munkájáért

Dr. Vokony István egyetemi adjunktus, a Villamos Energetika Tanszék munkatársa,  aki tankörvezetői munkájával segítette a fiatal hallgatók beilleszkedését az egyetemre, valamint a szakmai közélet felé történő orientálásért

Dr. Wiener Gábor egyetemi docens, a Számítástudományi és Információelméleti Tanszék munkatársa,  a tanszék sikeres működtetése érdekében végzett fáradhatatlan munkájáért.

A kar kiváló oktatója elismerésben részesült

Dr. Nagy Lajos egyetemi docens, a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék tanszékvezetője. 

A kar kiváló ifjú oktatója elismerésben részesült 

Mann Zoltán Ádám, a Számítástudományi és Információelméleti Tanszék egyetemi docense.

Kari BME ösztöndíjban részesült

Búr Márton MSc mérnök informatikus hallgató.,

Sik Tamás Dávid BSc mérnök informatikus hallgató.

 Gratulálunk!