A Műegyetem a horizonton. Partnerség európai dimenzióban 2014

2014. június 27.

Telt ház volt A Műegyetem a horizonton c. konferencián, melyen az eddigi öt kiemelt kutatási terület mellett bemutatkozott a hatodik terület is, melynek címe: Katasztrófa-megelőzés: korszerű mérnöki módszerek.

A konferenciához kapcsolódó kiadvány elérhető itt.

Prezentációk

A rektori zárszó az alábbi üzeneteket fogalmazta meg mind az egyetemi polgárok, mind a leendő partnerek számára:

KMM:

Sokféle katasztrófa megelőzhető, ha tervezéskor a szélsőséges hatások fokozott figyelembevételét összehangolt mérnöktudományi kutatások eredményeire alapozzuk.

Az ehhez szükséges tudást, tapasztalatot és kapacitást a Horizontra tartó Műegyetemen keresd!

FE:

Az energetikában a fenntarthatóság kulcsa a versenyképesség, az ellátásbiztonság, a környezet- és klímavédelem, valamint a társadalmi elfogadás négyes követelményével harmonizáló műszaki-tudományos gondolkodásmód és cselekvés.

A hozzávalókat a Műegyetemen mind megtalálod!

JKL:

Mozgásban a világ: Az igény egyre több személy és áru mozgásának térbeni és időbeni összehangolására páratlan kihívás.

Indulj a Műegyetemmel a Horizontra, mert ott ehhez minden rendelkezésedre áll!

BEK:

Ipari technológiák fejlesztésekor számos, várhatóan egyszerűsítést, hozamnövelést, a gyártási költségek csökkentését eredményező ötlet kidolgozása elmarad kutatói kapacitás vagy együttműködő partner hiányában.

Mindezt elkerülheted, ha a Műegyetem bázisára épülő kutatóhálózathoz csatlakozol!

IKT:

Lendületben tovább: A BME IKT kompetenciái lehetővé teszik mind hazai, mind regionális szinten annak a rendszerintegrátori szerepnek a betöltését, amely biztosítja más iparágak hatékonyságának, versenyképességének fokozását.

Győződj meg arról, hogy a Műegyetem a Horizon 2020 pályázatok keretében is ideális és megbízható partner!

NANO:

Bár a felfedező kutatás területén eredményes kutatók javaslatai a következő “áttörésre” hamar megismerhetők, az alkalmazásokba történő átültetés sokszor nehezebb feladatához a magasan képzett műszaki szakemberek sosem nélkülözhetők.

A felfedező kutatásban is Horizonton lévő Műegyetemen Őket is megtalálod!

A kiemelt kutatási területekről itt olvashat.

Prezi