Fizika felmérő eredmények elsőéveseknek

2014. szeptember 3.

Az elsőévesek által a mai napon megírt fizika felmérő teszt eredményei itt találhatók. A feladatok megoldásait innen tudják letölteni.

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a Bevezető fizika (BMETE11AX12) felzárkóztató tantárgy kurzusaira az eredmények előtt található tájékoztatóban leírt módon jelentkezhetnek.
(A kurzusok száma szükség esetén folyamatosan bővül.)

A Bevezető fizika kurzusokra történő jelentkezéskor több időpontot és termet is találnak egy-egy kurzus mögött a Neptunban. Ezek közül a tényleges időpont és terem az, amelyik időpont mögött csak 1 terem szerepel zárójelben, a többi elem a felsorolásban a tantárgy zárthelyi időpontjait és termeit mutatja („ZH” szerepel a termek felsorolásában). Utóbbiakat hagyják figyelmen kívül, azok az évfolyam zárthelyi időpontjában mindenkinek megfelelők kell legyenek.

Dr. Tevesz Gábor

okt. dékánhelyettes