MSc felvételizőknek

2014. november 19.

Kedves Felvételiző!

 

Köszöntjük a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar mesterképzésére jelentkezett hallgatók sorában!

Az érvényben lévő felvételi eljárás szerint a nem teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakokról mesterképzésre jelentkező felvételizők esetén a felsőoktatási intézmény előzetes kreditelismerési eljárásban meg kell vizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakra történő belépéshez mennyi szakterületi kreditje ismerhető el.

Amennyiben igényli az előzetes kreditelismerési igazolás kiállítását, kérem, hogy legkésőbb 2014. december 10-ig küldje meg a kreditigazolas@vik-dh.bme.hu e-mail címre a teljesített, illetve az aktuális félévben teljesítésre kerülő tantárgyai hivatalos listájának elektronikus másolatát, amely tartalmazza a tantárgyak kreditértékét is (indexmásolat, v. elektronikus index, v. oklevélmelléklet). Kreditelismerési igazolás csak ezen tantárgylista ismeretében tudunk kiállítani. A vizsgálat eredményét igazoló dokumentumot a beküldő címére elektronikus formában juttatjuk vissza.

 

Dr. Tevesz Gábor

okt. dékánhelyettes