Az egészségügyi mérnöki mesterszak tantervi hálója

érvényes 2017. szeptember 1-től

Kezdés a tavaszi félévben

 

Tantárgynév

Szemeszter

 

1

2

3

4

Típ.

ZV

Természettudományos alapismeretek (22 kredit)

1

Molekuláris biológia


 

2/2/0/v/5 

 

K

 

2

Biofizika

2/2/0/v/5

 

 

 

K

 

3a

Rendszerélettani alapism. (műszaki alapk.-nek)

 

3/0/2/v/6

 

 

K

 

3b

Matematika (orvosi alapk.-nek)

3/3/0/v/7

 

 

 

K

 

4a

Funkcionális anatómia (műszaki alapk.-nek)

4/0/1/v/6

 

 

 

K

 

4b

Fizika1 (orvosi alapk.-nek)

 

2/2/0/v/5

 

 

K

 

További alapozó ismeretek (10 kredit)

5

Folyamatszabályozás

 

2/2/0/v/5

 

 

K

ZV

6

Biomechanika

 

 

2/2/0/v/5

 

K

ZV

Gazdasági és humán ismeretek (10 kredit)

7

Minőségmenedzsment

 

 

2/0/0/f/2

 

K

 

8

Az orvostud. kutatások etikai kérdései

 3/0/0/v/4

 


 

K

 

9

Köt. vál. gazd. és humán ism.

 

 

 

2/1/0/v/4

KV

 

Szakmai törzsanyag (20 kredit)

10

Klinikai műsz. diagnosztika és terápia

 


 

2/2/0/v/5 

K

ZV

11

Műszaki biológiai rendsz. elm

2/2/0/f/5

 

 

 

K

ZV

12

Orvosbiológiai méréstechnika

 

2/2/0/f/5

 

 

K

ZV

13

Orvosbiológiai sz.gépes gyak.

 

 

0/0/4/f/5

 

K

 

Differenciált szakmai ismeretek (22 kredit)

14

Önálló munka

0/0/4/f/6

0/0/4/f/6

 

 

KV

 

15

Köt. vál. szakmai tantárgyak 1


2/2/0/v/5

 

 

KV

 

16

Köt. vál. szakmai tantárgyak 2

 

 

 

2/2/0/v/5

KV

 

Diplomatervezés (30 kredit)

17

Szigorlat

 

 

0/0/0/sz/0

 

 

 

18

Diplomatervezés

 

 

0/10/0/f/15

0/10/0/f/15

KV

 

Szabadon választható tantárgyak (6 kredit)

19

Szabadon választható tantárgyak

2/1/0/v/3 

2/1/0/v/3

 

 


SZV

 

Kritérium tantárgy (0 kredit)

20

Szakmai gyakorlat

4 hét/a/0

KV

 

 

 

Összes heti óra (műsz./orv.)

23/24

24/23

24

21

 

 

Összes kredit (műsz./orv.)

29/30

30/29

32

29

 

 

Vizsgaszám

3

3

2+sz

3

 

 

Kezdés az őszi félévben

 

Tantárgynév

Szemeszter

 

0

1

2

3

Típ.

ZV

Természettudományos alapismeretek (22 kredit)

1

Molekuláris biológia

 

2/2/0/v/5

 

 

K

 

2

Biofizika

 

2/2/0/v/5

 

 

K

 

3a

Rendszerélettani alapism. (műszaki alapk.-nek)


 

3/0/2/v/6 

 

K

 

3b

Matematika (orvosi alapk.-nek)

 

3/3/0/v/7

 

 

K

 

4a

Funkcionális anatómia (műszaki alapk.-nek)

 

4/0/1/v/6

 

 

K

 

4b

Fizika1 (orvosi alapk.-nek)


 

2/2/0/v/5 

 

K

 

További alapozó ismeretek (10 kredit)

5

Folyamatszabályozás

2/2/0/v/5

 

 

 

K

ZV

6

Biomechanika

 

 

 

2/2/0/v/5

K

ZV

Gazdasági és humán ismeretek (10 kredit)

7

Minőségmenedzsment

 

 

 

2/0/0/f/2

K

 

8

Az orvostud. kutatások etikai kérdései

 

 

 

3/0/0/v/4

K

 

9

Köt. vál. gazd. és humán ism.

 

 

2/1/0/v/4

 

KV

 

Szakmai törzsanyag (20 kredit)

10

Klinikai műsz. diagnosztika és terápia

 

 

2/2/0/v/5

 

K

ZV

11

Műszaki biológiai rendsz. elm

 

2/2/0/f/5

 

 

K

ZV

12

Orvosbiológiai méréstechnika

2/2/0/f/5

 

 

 

K

ZV

13

Orvosbiológiai sz.gépes gyak.

 

 

 

0/0/4/f/5

K

 

Differenciált szakmai ismeretek (22 kredit)

14

Önálló munka

0/0/4/f/6

0/0/4/f/6

 

 

KV

 

15

Köt. vál. szakmai tantárgyak 1

2/2/0/v/5

 

 

 

KV

 

16

Köt. vál. szakmai tantárgyak 2

 

2/2/0/v/5

 

 

KV

 

Diplomatervezés (30 kredit)

17

Szigorlat

 

 

0/0/0/sz/0

 

 

 

18

Diplomatervezés

 

 

0/10/0/f/15

0/10/0/f/15

KV

 

Szabadon választható tantárgyak (6 kredit)

19

Szabadon választható tantárgyak

2/1/0/v/3

2/1/0/v/3

 


 

SZV

 

Kritérium tantárgy (0 kredit)

20

Szakmai gyakorlat

4 hét/a/0

KV

 

 

 

Összes heti óra (műsz./orv.)

22

25/26

22/21

23

 

 

Összes kredit (műsz./orv.)

27

32/33

30/29

31

 

 

Vizsgaszám

2

4

3+sz

2

 

 

Megjegyzés: az ősszel induló képzés első szemeszterét jelöljük 0. szemeszternek.

 

K: kötelező, KV: kötelezően választható, SZV: szabadon választható

A záróvizsga tantárgy a ZV jelölésű halmazból választandó.

Jelmagyarázat: előadás/gyakorlat/laboratórium/v=vizsga, f=félévközi jegy, a=aláírás/kreditpont