Ajánlott tantárgyak a gazdaságinformatikus MSc képzés informatikai előtanulmányi kreditek megszerzéséhez

A gazdaságinformatikus mesterképzés előtanulmányi követelménye informatikából 40 kredit. A 40 kreditből csak 30 kredit pótolható a sikeres felvételi után, ha megvan 10 kredit természettudományos ismeretekből és 20 kredit gazdasági és humán ismeretekből. Ezért, aki nem éri el a minimum 10 kreditnyi informatikát az alapképzésében, az automatikusan kizáródik a gazdaságinformatikus mesterképzés felvételi eljárásában.

A BME VIK támogatja nemcsak a minimális 10 kreditnyi, hanem akár mind a 40 kreditnyi informatikai ismeret előzetes megszerzését is. A lehetőséget különösen ajánljuk például a műszaki menedzser, gazdálkodás- és menedzsment, pénzügy-számvitel alapszakokon végzők számára.

A tárgyak felvételi rendje

Az alábbiakban ajánlott tantárgyakat a BME más karán tanuló hallgatók a Neptun rendszerben szabadon felvehetik, nem szükséges vendéghallgatói státusz. Probléma esetén segítségért a VIK Dékáni Hivatalhoz lehet fordulni (titkarsag@vik.bme.hu).

Más egyetemek, főiskolák hallgatói vendéghallgatóként tanulhatnak a BME VIK-en. A vendéghallgatói státusz eléréséhez a máshol tanuló hallgatónak "főállású" intézményéből hoznia kell egy hallgatói jogviszony-igazolást, amit a Központi Tanulmányi Hivatal weboldalán benyújtania.

A vendéghallgatói státusz megítélését a Dékáni Hivatal egy Neptun kód kiadásával jelzi, amely kód használatával a hallgató a rendszerben felveheti a kívánt tantárgyat vagy tantárgyakat.

Az ajánlati listán szereplő tantárgyak táblázatos formában innen letölthetők.