A PhD Képzés Képzési és Kutatási Szakasza

A képzésnek ezen szakaszában a doktorandusz hallgatóknak kötelező és szabadon választható tárgyak teljesítésével, oktatási tevékenységgel, kutatással, és publikációs tevékenységgel kell a szükséges 120 kreditet megszerezniük, az alábbi mintatantervnek megfelelő bontásban.

 

Képzési és kutatási szakasz Kutatási és disszertációs szakasz
1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév
Kötelező/választható tárgy 1. 4/5
Kötelező/választható tárgy 2. 4/5
Kötelező/választható tárgy 3. 4/5
Kötelező/választható tárgy 4. 4/5
Kötelező/választható tárgy 5. 4/5
Kötelező/választható tárgy 6. 4/5
Oktatási tevékenység 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5
Kutatási tevékenység 8/10 8/10 8/10 12/15 12/15 16/20 16/20 16/20
Publikációs tevékenység 4/5 4/5 4/5 8/10 8/10 4/5 8/10 8/10
Összesen 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30

(Jelmagyarázat: heti tanóra / kreditpont)

 

Kötelező tárgyak

A választható tárgyak közül szakmacsoportonként 3 teljesítése kötelező, az alábbi táblázat szerint:

 

Villamosmérnöki tudományok doktori iskola:
Energetika, elektrotechnika szakmacsoport (VET)
Villamos gépek és hajtások szabályozása I.  VIVGD054  VET  minden őszi félév
Villamos energetikai rendszerek I. VIVMD083 VET minden tavaszi félév
Nagyfeszültségű és nagyáramú technika VINFD062 VET minden tavaszi félév
Híradástechnika szakmacsoport (HIT, SZVT, TMIT)
Matematikai statisztika VISZD302 SZIT minden tavaszi félév
Adaptív módszerek a hírközlésben VIMHD059 SZVT minden őszi félév
Hírközléselmélet I. VIHID243 HIT  minden tavaszi félév
Jelfeldolgozás VIHID072 HIT-TMIT minden tavaszi félév
Alkalmazott optimalizálás és játékelmélet VITMD097 TMIT minden őszi félév
Mikroelektronika és technológia szakmacsoport (EET, ETT)
Félvezető anyagok és eszközök fizikája VIEEDK01 EET minden őszi félév
Mikroelektronika és mikrorendszerek VIEED071 EET minden tavaszi félév
Numerikus módszerek alkalmazása az elektronikai technológiai folyamatok modellezésében VIETD222  ETT minden páros év tavaszi félév
Műszeres analitika az elektronikai technológiában VIETD223 ETT minden páros év őszi félév
Mérés- és szabályozástechnika szakmacsoport (AUT, IIT, MIT)
Adaptív rendszerek VIAUD061 AUT minden őszi félév
Dinamikus rendszerek modellezése és identifikációja  VIMMD312  MIT minden páratlan naptári év tavasz
Modern irányításelmélet I. VIFOD053 IIT minden őszi félév
Mátrixanalízis VIMAD569 SZIT minden őszi félév
Matematikai statisztika VISZD302 SZIT minden tavaszi félév
Informatikai tudományok doktori iskola:
Infokommunikáció szakmacsoport (HIT, SZIT, TMIT)
Matematikai statisztika VISZD302 SZIT minden tavaszi félév
Tömegkiszolgálás I.* (elágazó)  VITTD069  TMIT minden tavaszi félév
Tömegkiszolgálás II.* (elágazó) VIHID060 HIT minden őszi félév
Távközlési szofverek VITTD074 TMIT minden tavaszi félév
Párhuzamos architektúrák VIHID043 HIT minden tavaszi félév
Intelligens rendszerek szakmacsoport (AUT, IIT, MIT)
Intelligens adatelemzés VIMMD294 MIT
Szoftver architektúrák VIAUD068 AUT minden tavaszi félév
Szoftver verifikáció és validáció VIMMD052 MIT minden őszi félév

 

Induló tárgyak

2022/23-as tanév őszi félévében felvehető doktori tárgyak az alábbiak.

 

Tárgy Kód Előadó Kredit Időpont és helyszín

Tömegkiszolgálás II.

VIHID060

Dr. Telek Miklós 5

H: 10:15-12:00 (IB108)

Haladó adatszerkezetek és algoritmuselemzési technikák

VISZDV05

Dr. Friedl Katalin
Dr. Katona Gyula

5

Gráfok, kapacitások, entrópiák: Bevezetés az információelméleti kombinatorikába

VISZD306

Simonyi Gábor

5

Párhuzamos architektúrák

VIHID043

Dr. Németh Gábor

5

Cs: 8:15-12 (IE460)

Adaptív rendszerek

VIAUD061

Dr. Vajk István 5

H: 10-12 (tanszék)
P: 10-12 (tanszék)

3D számítógépes geometriai algoritmusok

VIIIDV01

Dr. Várady Tamás
Dr. Salvi Péter

5

K: 12:15-14:00 (IL 406)
Cs: 12:15-14:00 (IL 407)

Alkalmazott nanotudomány

VIETD081

Dr. Bonyár Attila
Dr. Sántha Hunor
Reichardt András

5

Numerikus módszerek alkalmazása az elektronikai technológiai folyamatok modellezésében

VIETD222

Dr. Illés Balázs

5

Műszeres analitika az elektronikai technológiában

VIETD223

Dr. Gordon Péter
Dr. Hurtony Tamás

5

 

Fotonikai eszközök és alkalmazásuk

VIETD224

Dr. Hurtony Tamás
Dr. Jakab László

5

Relativisztikus elektrodinamika

VIHVD001

Dr. Gyimóthy Szabolcs

5

H: 12:15-14:00 (V1.526)

VLSI áramkörök fizikája

VIEED213

Dr. Mizsei János
Dr. Zólomy Imre

5

Sz: 14-16 (QB329)
Cs: 14-16 (QB329)

Félvezető anyagok és eszközök fizikája

VIEEDK01

Dr. Neumann Péter Lajos

5

K: 16-18 (QB329)
Sz: 16-18 (QB329)

Szoftver verifikáció és validáció

VIMMD052

Dr. Majzik István 5

Intelligens adatelemzés

VIMMD294

Antal Péter
Dobrowiecki Tadeusz
Gönczy László

5

Empirikus modellezés alapú rendszertervezés

VIMIDV02

Dr. Pataricza András
Dr. Kocsis Imre

5 K-Cs: 8:15-10:00 (IB122)

Adaptív módszerek a hírközlésben

 

VIMHD059

 

Dr. Nagy Lajos
Dr. Seller Rudolf

5

K: 8-10 (V1.218)
Sz: 10-12 (V1.218)

Hírközléselmélet II.

VIHID038

Dr. Pap László

5

Magyar kurzus:
K-P 10-12
Angol kurzus:
K-P 8-10
IB 122

Alkalmazott optimalizálás és játékelmélet

VITMD097

Dr. Cinkler Tibor
Dr. Rétvári Gábor
Dr. Toka László

5

A 4 óra egyben. Kedd 14-18h

5G hálózatok, szolgáltatásaik, és az ipari IoT szinergiája

VITMDV02

Dr. Varga Pál

5

 

Távközlési szofverek

VITTD074

Dr. Kovács Gábor
Dr. Csöndes Tibor
Dr. Adamis Gusztáv

5

Útválasztási módszerek hálózatokban: Az ötlettől a publikációig

VITMDV03

Dr. Heszberger Zalán
Dr. Bíró József

5

Szigetelések fizikája és diagnosztikája

VINFD302

Dr. Berta István
Dr. Tamus Ádám

5

Elektromágneses kompatibilitás

VINFD065

Dr. Szedenik Norbert
Dr. Kiss István
Dr. Berta István
Dr. Varjú György
Dr. Ladányi József
Szűcs László

5

Modern irányításelmélet 1.

VIFOD035

Dr. Lantos Béla

5

Ha a tárgyat legalább egy külföldi hallgató felveszi, az oktatás nyelve automatikusan angol lesz.

Oktatási tevékenység

A doktoranduszok oktatási tevékenységét a tanszék, a témavezető és a doktorandusz hallgatók közös megegyezéssel állapítják meg. Ez a tevékenység tipikusan labor- illetve gyakorlatvezetésből, BSc és MSc hallgatók témalabor, önálló labor és szakdolgozat konzultációjából áll, de ide tartozik a tanszéki tárgyak számonkéréseinek lebonyolításában való segédkezés is.

Kutatási tevékenység

A képzés tutoriális jellegű. Emiatt a kutatási tevékenységen belül kreditpontokkal van elismerve a „témavezetői konzultáció” (arra való felkészülés és az ott mutatott aktivitás értékelése). A kutatási kredit döntő része a kutatómunkát ismeri el, de itt szerepelhet konferencia/workshop részvétel, tanulmányút, intézetlátogatás, stb.

Publikációs tevékenység

Kitűzött cél, hogy a publikációs kreditek megszerzésével automatikusan teljesüljön a cselekményindítás a VIK Doktori Iskolák szerinti minimumkövetelménye. Ennek két lépcsőfokban kell megtörténnie. A képzési és kutatási szakasz végén (a negyedik félév végén) csak akkor lehet meg a 4 féléves publikációk összes kreditpontja (25 kredit), ha a doktorandusz legalább a cselekményindításhoz szükséges publikációs minimumkövetelmények felét teljesítette.

A publikációs tevékenység kreditpontjai nem bonthatók meg.  A publikációk szempontjából való folyamatos előrehaladás érdekében javasolt az alábbi kritériumok szerint történő kreditszerzés:

  • A Publikáció 1. félévi kreditpontja akkor jár, ha a hallgató rendelkezik bármilyen már megjelent publikációval, vagy a félév végére rendelkezik minimum egy idegennyelvű konferencia- vagy folyóiratcikk vázlatával.
  • A Publikáció 2. félévi kreditpontja akkor jár, ha a hallgató rendelkezik bármilyen már megjelent publikációval, vagy a félév végére rendelkezik minimum egy idegennyelvű beadott konferencia- vagy folyóiratcikkel.
  • A Publikáció 3. félévi kreditpontja akkor jár, ha a hallgató rendelkezik legalább egy már megjelent idegennyelvű konferencia- vagy folyóirat publikációval.
  • A Publikáció 4. félévi kreditpontja akkor jár, ha a hallgató rendelkezik legalább egy már megjelent idegennyelvű konferencia- vagy folyóirat publikációval és van legalább egy beküldött WoS, vagy Scopus folyóiratcikke. Egyúttal teljesül, hogy ajelölt megszerezte a cselekményindításhoz szükséges minimális publikációs pontszámok legalább felét.