A képzés programja az űrmérnöki mesterképzési szakon

A hazai űrmérnök képzés célja olyan felsőfokú ismeretekkel rendelkező műszaki szakemberek képzése, akik az űrtechnológiához, űrkutatáshoz kapcsolódó, elsősorban mérnöki jellegű tervezési, fejlesztési, gyártási és üzemeltetési feladatokat képesek ellátni. A képzést elvégzetteknek lehetőségük van a szakterületen kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, alap- és alkalmazott kutatási feladatok kidolgozásában való részvételre, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

Az MSc képzés természettudományos ismeretek és űrmérnöki szakmai ismeretek részekből áll, melyeket kötelezően és szabadon választható tantárgyak és gazdasági-humán ismeretek egészítenek ki.

Az űrmérnöki MSc képzésben jelenleg nincsenek sem szakirányok, sem specializációk. A képzésben előírt szakmai ismeretek átadása minden hallgató számára megvalósul a kötelező tantárgyak elvégzése során, ugyanakkor a képzési programban a kötelezően és szabadon választható tárgyak segítik a hallgatókat abban, hogy korábbi alapképzésüknek és érdeklődési körüknek megfelelően bizonyos szakmai ismeretekben jobban el tudjanak mélyülni. A hallgatók tanulmányaik során a két féléves projektlaboratórium tantárgy keretében egy választott oktató támogatásával egy-egy tanszék munkájába szorosabban bekapcsolódnak, tanulmányaik szerves része a tanszék szakmai tevékenységeiben, projektjeiben való részvétel. Ennek folytatása a szintén két féléves diplomatervezés, amely lehet a projektlaboratórium témájának a folytatása, vagy más választott téma kidolgozása oktatói támogatással.

A képzés hallgatói számára a diploma megszerzésének feltétele egy legalább 4 hetes szakmai gyakorlat sikeres teljesítése is.

A mesterszak tantervi hálója két változatban készül el annak érdekében, hogy a tanulmányok a tavaszi és az őszi félévben is megkezdhetők legyenek oly módon, hogy a tantárgyakat ne kelljen mindkét félévben meghirdetni. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy a BSc képzést 7 (ill. páratlan számú) félév alatt teljesítő hallgatók félévkihagyás nélkül megkezdjék MSc tanulmányaikat.

Felvétel az űrmérnöki mesterszakra: a mesterképzésbe történő belépés előzményeként elfogadott szak a mechatronikai mérnöki és a villamosmérnöki (BSc) alapszak. Egyéb - elsősorban a műszaki, az informatikai és a természettudományi képzési területek alapképzési szakjairól - is lehetőség van jelentkezni, ha a megállapított ismeretkörökben megfelelő kredittel rendelkezik a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan kell szerezni.

A legjobb hallgatók bekerülése érdekében szakmai felvételit tartunk, melyben hat tantárgy közül (matematika, fizika, digitális technika, informatika, elektronika, szabályozástechnika) tetszőlegesen választott három tárgyból kell írásban vizsgázniuk a felvételizőknek. További információk a szakmai felvételiről.

A szakot magyar nyelven indítjuk, nappali képzési rend szerint.

Érdeklődéseket a következő email címen várunk: urmernok@vik.bme.hu