A Mérnökinformatikus BSc szak tanterve

Érvényes 2022. szeptember 1-től (Felmenő rendszerben)

Tárgykód

Tárgynév

Szemeszter

1

2

3

4

5

6

7

 Természettudományos alapismeretek (44 kreditpont)

1

TE90AX21

Analízis 1 informatikusoknak

4/2/0/v/6

 

 

 

 

 

 

2

TE90AX57

 Analízis 2 informatikusoknak

 

4/2/0/v/6

 

 

 

 

 

3

VISZAB04

Valószínűségszámítás és statisztika

 

 

4/2/0/v/6

 

 

 

 

4

VISZAA06

Bevezetés a számításelméletbe 1

4/2/0/v/6

 

 

 

 

 

 

5

VISZAA04

Bevezetés a számításelméletbe 2

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

 

6

VIHIAB04

Kódolástechnika

 

 

3/1/0/v/4

 

 

 

 

7

VISZAA08

Algoritmuselmélet

 

2/2/0/f/5 

 

 

 

 

8

TE11AX52

Fizikai alapismeretek

1/1/0/f/2

 

 

 

 

 

 

9

TE11AX53

Fizika i

 

2/2/0/v/4

 

 

 

 

 

 Gazdasági és humán ismeretek (16 kreditpont)

10

GT30A430

Mikro- és makroökonomia B

 

 

 

 

3/0/0/v/3 

 

11

GT20A001

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

 

 

 

4/0/0/f/4

 

 

 

12

GT55A405

Jogi alapismeretek

 

 

 

3/0/0/f/3 

 

 

13

VIAUAA02

Digitális kompetenciák

2/0/0/f/2

 

 

 

 

 

 

14

ld. honlap

Köt. vál. gazd. és hum. ism. 1

 

 

 

2/0/0/f/2 

 

 

15

ld. honlap

Köt. vál. gazd. és hum. ism. 2

 

 

 

 

 

 2/0/0/f/2

 Szakmai törzsanyag (102 kreditpont)

16

VIETAA00

Villamos alapismeretek 

2/0/1/v/3 

 

 

 

 

 

17

VIMIAA03

Digitális technika

2/1/1/v/5

 

 

 

 

 

 

18

VIHIAA03

Számítógép-architektúrák

 

3/1/0/v/5

 

 

 

 

 

19

VITMAB06

Kommunikációs hálózatok

 

 

4/0/2/v/7 

 

 

 

20

VIMIAB03

Operációs rendszerek

 

 

3/0/1/f/5 

 

 

 

21

VIEEAA00

A programozás alapjai 1

2/2/2/f/7

 

 

 

 

 

 

22

VIIIAA03

A programozás alapjai 2

 

2/0/2/f/6

 

 

 

 

 

23

VIIIAB00

A programozás alapjai 3

 

 

2/0/2/f/5

 

 

 

24

VITMAB04

Adatbázisok

 

 

2/1/1/v/5

 

 

 

25

VIMIAB04

Szoftvertechnológia

 

 

3/0/1/v/5

 

 

 

 

26

VIAUAB00

Szoftvertechnikák

 

 

 

2/0/2/v/5

 

 

 

27

VIIIAB11

Szoftver projekt laboratórium

 

 

 

0/0/2/f/4

 

 

 

28

VIIIAB12

Számítógépes grafika

 

 

 

3/0/1/v/5

 

 

 

29

VIMIAC16

Mesterséges intelligencia

 

 

 

 

3/0/1/v/5

 

 

30

VIHIAC07

IT biztonság 

 

 

 

 

 

3/0/1/v/5

 

31

Kötelezően választható szakmai tantárgy 11

 

 

 

 

2/0/2/f/5

 

 

32

Kötelezően választható szakmai tantárgy 21

 

 

 

 

2/0/2/f/5

 

 

33

Kötelezően választható szakmai tantárgy 31

 

 

 

 

 

2/0/2/f/5

 

34

Kötelezően választható szakmai tantárgy 41

 

 

 

 

 

2/0/2/f/5

 

35

Kötelezően választható szakmai tantárgy 51

 

 

 

 

 

 

2/0/2/f/5

 Differenciált szakmai ismeretek (38 kreditpont)

36

Specializáció ágazati főtantárgy2

 

 

 

 

2/2/0/v/5

 

 

37

Specializáció ágazati laboratórium2

 

 

 

 

 

0/0/2/f/3

 

38

Specializáció tantárgy 23

 

 

 

 

2/2/0/v/5

 

 

39

Specializáció-tantárgy 33

 

 

 

 

2/2/0/v/5 

 

40

generikus

Önálló laboratórium

 

 

 

 

 

0/0/3/f/5

 

41

generikus

Szakdolgozat-készítés

 

 

 

 

 

 

0/8/0/f/15

 Szabadon választható tantárgyak (10 kreditpont)4

42

ld. honlap

Szabadon választható tantárgy 1

 

 

 

 

 

4/0/0/v/4

43

ld. honlap

Szabadon választható tantárgy 2

 

 

 

 

 

 

2/0/0/f/2

44

ld. honlap

Szabadon választható tantárgy 3

 

 

 

 

 

 

2/0/0/f/2

45

ld. honlap

Szabadon választható tantárgy 4

 

 

 

 

 

 

2/0/0/f/2

 Kritériumtárgyak

46

ld. honlap

Testnevelés 1

0/2/0/a/0

 

 

 

 

 

47

ld. honlap

Testnevelés 2

 

0/2/0/a/0

 

 

 

 

 

48

generikus

Szakmai gyakorlat5

 

 

 

 

 

 

8 hét/a/0

 Ajánlott tantárgyak

49

generikus

Tanköri foglalkozás 1

0/2/0/a/0

 

 

 

 

 

50

generikus

Tanköri foglalkozás 2

 

0/2/0/a/0

 

 

 

 

 

Összesítés

Összes heti óra bontva (krit. tantárgyak nélkül)

17/8/4

15/9/2

17/4/5

18/0/7

13/6/5

14/0/10

10/8/2

Összes heti óra (krit. tantárgyak nélkül)

29

26

26

25

24

24

20

Összes óra a képzésben

174

104/35/35

Elm/gyak: 59,8/40,2%

 

 

Összes kredit pontszám

31

31

30

30

30

30

28

Vizsgaszám6

4

4

4

3

4

3

0

x/y/z/v vagy f/kredit: x: előadás órák, y: gyakorlati órák, z: laboratórium órák száma, v: vizsga, f: félévközi jegy, kredit: a tantárgyhoz rendelt kreditpontok száma. 1 kredit: 30 (átlagos) hallgatói munkaóra

1

A kötelezően választható szakmai tantárgyak közül 5 db teljesítendő, csak specializációra történt besorolás után vehetők fel

2

A Specializáció ágazati főtantárgy és a Specializáció ágazati laboratórium kötelezően a hallgató ágazata szerint teljesítendő

3

A Specializáció tantárgy 2 és 3 az adott specializáció bármelyik tantárgya közül választható (a Specializáció ágazati laboratórium tantárgyak kivételével). Egy adott félévben a tantárgyak tetszőleges kombinációban történő felvehetősége nem garantált.

4

A Szabadon választható tantárgyak tetszőleges darabszámban és kreditkombinációban vehetők fel, minimum 10 kredit teljesítése kötelező a végbizonyítvány megszerzéséhez. 

5

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat a végbizonyítvány megszerzésének kritérium-feltétele (ld. kari szabályzat) 

6

A 7. félévben felvett, vizsgakövetelménnyel záruló tantárgyak vizsgáinak teljesítésére csak erősen korlátozott idő áll rendelkezésre az MSc képzésre jelentkező hallgatók számára

Kötelezően választható szakmai tantárgyak1

Tantárgy-kód

Tantárgynév

Típus

Tanszék

Szemeszter

őszi

tavaszi

VIAUAD02

Mobil és webes szoftverek

online

AUT

2/0/2/f/5

 

VIEEAD00

IT eszközök technológiája

online

EET

 

2/1/1/f/5

VIETAD00

Intelligens gyártás

jelenléti

ETT

 

2/0/2/f/5

VIHIAD00

Kvantuminformatikai alkalmazások

jelenléti

HIT

2/2/0/f/5

 

VIHVAD00

Rendszerelmélet

jelenléti

HVT

2/0/2/f/5

 

VIIIAD01

Képfeldolgozás

jelenléti

IIT

2/2/0/f/5

 

VIMIAD03

Rendszermodellezés

jelenléti

MIT

 

2/0/2/f/5

VIMIAD04

Beágyazott információs rendszerek

jelenléti

MIT

2/0/2/f/5

VISZAD01

Deklaratív programozás

jelenléti

SZIT

2/2/0/f/5

 

VITMAD01

Információs rendszerek üzemeltetése

jelenléti

TMIT

 

2/0/2/f/5

VITMAD02

Beszédinformációs rendszerek

jelenléti

TMIT

2/0/2/f/5

 

1

A kötelezően választható szakmai tantárgyak közül 5 db teljesítendő, csak bizonyos előtanulmányi feltételek teljesülése esetén vehetők fel (ld. előtanulmányi rend). Az egyes tantárgyak vagy a tavaszi, vagy az őszi félévben indulnak, összóraszámuk és kreditszámuk megegyezik, de a gyakorlat/labor óraszámok eloszlása eltérő lehet

Specializációk2

 

Tárgykód

Tárgynév

Szemeszter

típus

tanszék

5 v 7

6

 Intelligens hálózatok specializáció (HIT, HVT, TMIT)

               Intelligens hálózatok / HIT ágazat

36

VIHIAC11

Hálózat- és forgalommenedzsment

2/2/0/v/5

 

Ágazati főtantárgy

HIT

37

VIHIAC12

Hálózat- és forgalommenedzsment laboratórium

 

0/0/2/f/3

Ágazati laboratórium

HIT

               Intelligens hálózatok / HVT ágazat

36

VIHVAC11

Szoftverrádiós technológiák

2/2/0/v/5

 

Ágazati főtantárgy

HVT

37

VIHVAC12

Szoftverrádió és távérzékelés laboratórium

 

0/0/2/f/3

Ágazati laboratórium

HVT

               Intelligens hálózatok / TMIT ágazat

36

VITMAC12

Cloud Native hálózati funkciók fejlesztése

2/2/0/v/5

 

Ágazati főtantárgy

TMIT

37

VITMAC13

Cloud Native technológiák laboratórium

 

0/0/2/f/3

Ágazati laboratórium

TMIT

               Intelligens hálózatok specializáción felvehető további tantárgyak

38-39

VIHIAC10

Mobil kommunikációs hálózatok és alkalmazásaik

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

HIT

38-39

VIHVAC13

Távérzékelés és helymeghatározás

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

HVT

38-39

VITMAC14

Konténeralapú felhőplatformok

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

TMIT

38-39

VIEEAC07

Intelligens érzékelők és gépi adatfeldolgozás

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

EET

Szoftverfejlesztés specializáció (AUT, IIT, MIT)

               Szoftverfejlesztés / AUT ágazat

36

VIAUAC15

Adatvezérelt rendszerek

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

AUT

37

VIAUAC16

Adatvezérelt szoftverfejlesztés laboratórium

 

0/0/2/f/3

Ágazati laboratórium

AUT

               Szoftverfejlesztés / IIT ágazat

36

VIIIAC09

Objektumorientált szoftvertervezés

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

IIT

37

VIIIAC10

Objektumorientált laboratórium

 

0/0/2/f/3

Ágazati laboratórium

IIT

               Szoftverfejlesztés / MIT ágazat

36

VIMIAC20

Automatizált szoftverfejlesztés

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

MIT

37

VIMIAC21

Automatizált szoftverfejlesztés laboratórium

 

0/0/2/f/3

Ágazati laboratórium

MIT

               Szoftverfejlesztés specializáción felvehető további tantárgyak

38-39

VIAUAC17

Kliensoldali rendszerek

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

AUT

38-39

VIIIAC11

3D grafikus rendszerek

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

IIT

38-39

VIMIAC22

Természetes nyelvi és szemantikus technológiák

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

MIT

38-39

VIVEAC18

SCADA és a villamosenergia-rendszer

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

VET

Információs rendszerek specializáció (ETT, SZIT, TMIT)

               Információs rendszerek / ETT ágazat

36

VIETAC13

Vállalatirányítási rendszerek

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

ETT

37

VIETAC14

Vállalatirányítási rendszerek programozása laboratórium

 

0/0/2/f/3

Ágazati laboratórium

ETT

               Információs rendszerek / SZIT ágazat

36

VISZAC01

Algoritmikus játékelmélet

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

SZIT

37

VISZAC02

Algoritmikus problémák megoldása laboratórium

 

0/0/2/f/3

Ágazati laboratórium

SZIT

               Információs rendszerek / TMIT ágazat

36

VITMAC15

Adatelemzés mélytanulási módszerekkel

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

TMIT

37

VITMAC16

Adatelemzés és mélytanulás laboratórium

 

0/0/2/f/3

Ágazati laboratórium

TMIT

               Információs rendszerek specializáción felvehető további tantárgyak

38-39

VIETAC15

Termeléstervezés és ipari IoT

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

ETT

38-39

VISZAC03

Véges matematika

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

SZIT

38-39

VITMAC17

Data science módszerek Python környezetben

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

TMIT

2

A Specializáció ágazati főtantárgy és a Specializáció ágazati laboratórium kötelezően a hallgató ágazata szerint teljesítendő. A Specializáció tantárgy 2 és 3 az adott specializáció bármelyik tantárgya közül választható (a Specializáció ágazati laboratórium tantárgyak kivételével). Egy adott félévben a tantárgyak tetszőleges kombinációban történő felvehetősége nem garantált.