A gazdaságinformatikus mesterszak tantervi hálója

érvényes 2023. február 1-től

Kezdés a tavaszi félévben

 

Tárgynév

Szemeszter

1

2

3

4

Természettudományos alapismeretek (10 kredit)

1

Matematikai statisztika

3/0/1/v/5

 

 

2

Operációkutatás gazdaságinformatikusoknak

3/1/0/v/5

 

 

 

Gazdasági és humán ismeretek (16 kredit)

3

Számvitel

3/1/0/v/5

4

Kontrolling

3/1/0/v/5

5

E-jog

2/0/0/f/3

6

Projektmenedzsment

2/0/0/f/3

Szakmai törzsanyag (20 kredit)

7

Pénzügyek

3/1/0/v/5

 

8

Adatbiztonság a gazdaságinformatikában

3/1/0/f/5

 

9

Hálózatba kapcsolt adatbázisok

3/1/0/v/5

 

10

Adatbányászati technikák

3/1/0/f/5

 

Specializáció: Vállalatirányítási informatika (24 kredit) – magyar nyelven

11v

Integrált vállalatirányítási rendszerek

3/0/1/v/6

12v

Vállalatirányítási rendszerek konfigurációja

3/0/2/v/7

13v

Vállalatgazdaságtan

3/0/0/v/4

14v

Vállalati alkalmazások integrációja

3/0/2/v/7

Specializáció: Gazdasági elemző informatika (24 kredit) – angol nyelven

11g

Üzleti és pénzügyi elemzési módszerek

3/0/1/v/6

12g

Ügyfélanalitika

3/0/1/v/6

13g

Média- és szövegbányászat

3/0/1/v/6

14g

Kockázatelemzés és -kezelés

3/0/1/v/6

Választható tantárgyak (10 kredit)

15

Kötelezően választható tantárgy

4/0/0/v/4

 

 

 

16

Szabadon vál. tantárgy 1.

4/0/0/v/4

 

 

 

17

Szabadon vál. tantárgy 2.

2/0/0/f/2

 

 

 

Önálló laboratórium és diplomatervezés (40 kredit) - specializációkhoz rendelve

18

Önálló laboratórium 1.

0/0/3/f/5

 

 

 

19

Önálló laboratórium 2.

 

0/0/3/f/5

 

 

20

Diplomatervezés 1.

 

 

0/5/0/f/10

 

21

Diplomatervezés 2.

 

 

 

0/10/0/f/20

Kritérium tantárgy (0 kredit) - specializációkhoz rendelve

22

Szakmai gyakorlat

6 hét/a/0

 

 

 

 

 

 

v

Összes heti óraszám

25

24

20

15

Előadás/gyakorlat/labor óraszám

19 / 2 / 4

15 / 3 / 6

11 / 7 / 2

5 / 10 / 0

Összes kredit-pontszám

31

32

30

27

Vizsgaszám

4

4

3

1

g

Összes heti óraszám

25

23

19

16

Előadás/gyakorlat/labor óraszám

19 / 2 / 4

15 / 3 / 5

11 / 7 / 1

5 / 10 / 1

Összes kredit-pontszám

31

31

29

29

Vizsgaszám

4

4

3

1

 Jelmagyarázat: előadás/gyakorlat/laboratórium/v=vizsga, f=félévközi jegy, a=aláírás/kreditpont

Kezdés az őszi félévben

 

Tárgynév

Szemeszter

0

1

2

3

Természettudományos alapismeretek (10 kredit)

1

Matematikai statisztika

3/0/1/v/5

 

 

2

Operációkutatás gazdaságinformatikusoknak

3/1/0/v/5

 

 

Gazdasági és humán ismeretek (16 kredit)

3

Számvitel

3/1/0/v/5

4

Kontrolling

3/1/0/v/5

5

E-jog

2/0/0/f/3

6

Projektmenedzsment

2/0/0/f/3

Szakmai törzsanyag (20 kredit)

7

Pénzügyek

3/1/0/v/5

8

Adatbiztonság a gazdaságinformatikában

3/1/0/f/5

9

Hálózatba kapcsolt adatbázisok

3/1/0/v/5

10

Adatbányászati technikák

3/1/0/f/5

Specializáció: Vállalatirányítási informatika (24 kredit) – magyar nyelven

11v

Integrált vállalatirányítási rendszerek

3/0/1/v/6

12v

Vállalatirányítási rendszerek konfigurációja

3/0/2/v/7

13v

Vállalatgazdaságtan

3/0/0/v/4

14v

Vállalati alkalmazások integrációja

3/0/2/v/7

Specializáció: Gazdasági elemző informatika (24 kredit) – angol nyelven

11g

Üzleti és pénzügyi elemzési módszerek

3/0/1/v/6

12g

Ügyfélanalitika

3/0/1/v/6

13g

Média- és szövegbányászat

3/0/1/v/6

14g

Kockázatelemzés és -kezelés

3/0/1/v/6

Választható tantárgyak (10 kredit)

15

Kötelezően választható tantárgy

4/0/0/v/4

 

 

 

16

Szabadon vál. tantárgy 1.

 

 

4/0/0/v/4

 

17

Szabadon vál. tantárgy 2.

2/0/0/f/2

 

 

 

Önálló laboratórium és diplomatervezés (40 kredit) - specializációkhoz rendelve

18

Önálló laboratórium 1.

0/0/3/f/5

 

 

 

19

Önálló laboratórium 2.

 

0/0/3/f/5

 

 

20

Diplomatervezés 1.

 

 

0/5/0/f/10

 

21

Diplomatervezés 2.

 

 

 

0/10/0/f/20

Kritérium tantárgy (0 kredit) - specializációkhoz rendelve

22

Szakmai gyakorlat

6 hét/a/0

 

 

 

 

 

 

v

Összes heti óraszám

25

24

19

16

Előadás/gyakorlat/labor óraszám

18 / 3 / 4

15 / 3 / 6

12 / 5 / 2

5 / 11 / 0

Összes kredit-pontszám

31

33

28

28

Vizsgaszám

4

4

3

1

g

Összes heti óraszám

25

23

19

16

Előadás/gyakorlat/labor óraszám

18 / 3 / 4

15 / 3 / 5

12 / 5 / 2

5 / 11 / 0

Összes kredit-pontszám

31

32

29

28

Vizsgaszám

4

4

3

1

Jelmagyarázat: előadás/gyakorlat/laboratórium/v=vizsga, f=félévközi jegy, a=aláírás/kreditpont