Az MSc képzés programja a mérnökinformatikus szakon (2023-)

A mérnökinformatikus mesterképzés célja olyan mérnökök képzése, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, az informatikai célú kutatásifejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

Az MSc képzés természettudományos alapismeretek, alapozó szakmai tárgyak, és szakmai törzsanyag részekből áll, melyeket szabadon választható tantárgyak és gazdasági-humán ismeretek egészítenek ki.

A szakmai törzsanyag alappilléreit a specializációk képezik. A specializációs programok értelmét az adja, hogy a hallgatók tanulmányaikat egy-egy tanszék "munkatársaiként" végzik, tanulmányaik szerves része a tanszék szakmai tevékenységeiben, projektjeiben való részvétel a képzés teljes időtartamán keresztül. A specializációkra történő besorolás a felvételi eljárás része.

A főspecializációk a következők:

 • Adattudomány és mesterséges intelligencia

 • Internetarchitektúra és felhőszolgáltatások

 • IT biztonság

 • Szoftverfejlesztés

 • Vizuális informatika

A hallgatóknak a főspecializáció mellett a felkínált nyolc mellékspecializáció egyikét is el kell végezni. A mellékspecializációk célja egy szűkebb szakterületen hasonló, mint a főspecializációké. A mellékspecializációk esetén is valamennyi tárgyból meg kell szerezni a kreditet az MSc fokozat elnyeréséhez. A fő- és mellékspecializációk tetszőlegesen párosíthatók.

A mellékspecializációk a következők:

 • Energetikai informatika

 • Felhasználói élmány - UX és interakció

 • Felhő alapú elosztott rendszerek

 • Kritikus rendszerek

 • Kvantuminformatika

 • Mobilszoftver-fejlesztés

 • Számításelmélet

 • Szenzorrendszerek

A képzés hallgatói számára a diploma megszerzésének feltétele egy legalább 6 hetes szakmai gyakorlat sikeres teljesítése is.

A mesterszak tantervi hálója két változatban készült el annak érdekében, hogy a tanulmányok a tavaszi és az őszi félévben is megkezdhetőek legyenek, de a tantárgyakat – kevés kivétellel – ne kelljen mindkét félévben meghirdetni. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy a BSc képzést 7 (ill. páratlan számú) félév alatt teljesítő hallgatók félévkihagyás nélkül megkezdjék MSc tanulmányaikat.

Felvétel a mérnökinformatikus mesterszakra: a mesterképzésbe történő belépés előzményeként elfogadott szak elsősorban a mérnökinformatikus (BSc) alapszak. Egyéb -- például gazdasági informatikus és programtervező informatikus -- alapszak esetén is lehetőség van jelentkezni, ha a megállapított ismeretkörökben megfelelő kredittel rendelkezik a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan kell megszerezni.

A legjobb hallgatók bekerülése érdekében szakmai felvételit tartunk, amely hozott, szerzett és korrekciós pontokra épül, a felvételin szerzett pontszám duplázható. A felvételi helyettesítheti a BSc záróvizsga bizonyos részeit is.

A szak mesterképzésének programja  ·  A szak mesterképzésének rövid kivonata

A kari mesterképzés teljes programja  ·  Képzési program archívum