20 éves a műszaki informatikus képzés

a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán!

 

Ebből az alkalomból a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara ünnepi tudományos ülést rendezett 2006. november 16-án, csütörtökön, 15 órai kezdettel a BME Központi épület  Dísztermében.

 

A tudományos ülés keretében:

  1. Röviden megemlékeztünk a kezdetekről: az első tantervek készítőiről, az elengedhetetlen engedélyek megszerzőiről, és a szükséges infrastruktúra megteremtőiről.
  2. Áttekintettük és értékeltük a képzés helyzetét az intézményekre és szakokra felállított rangsorok tükrében.
  3. "Iskolák és tanítványok" címen bemutattunk 5 olyan szakmai műhelyt, amelyek hazai és nemzetközi összehasonlításban is figyelemre méltó teljesítményt nyújtanak az oktatás, a kutatás valamint a kutatás-fejlesztés területén.

Képek a rendezvényről 


A részletes program:

 

15.00:   Frajka Béla (volt oktatási dékánhelyettes): A kezdetekről ...

 

15.10:   Selényi Endre: Oktatás a mérnök informatikus szakon: tények és vélemények

 

Az előadás keretében a mérnök informatikus képzés legfontosabb mennyiségi és minőségi jellemzőit mutatjuk be, ez utóbbiakat elsősorban a képzéshez szorosan kapcsolódó TDK, PhD és habilitációs eredményeken keresztül. Kitérünk arra is, hogy mások hogyan látnak minket, elemezzük az utóbbi időkben egyre inkább szaporodó felsőoktatási rangsorokból az informatikai szakmáról és ezen belül az intézményünkben folyó oktatásról írottakat és megkíséreljük összefoglalni az azokból levonható tanulságokat.

 

Iskolák és tanítványok

Az előadások keretében a Kar öt jelentős szakmai műhelye mutatkozik be. Vezetőik rövid ismertetőjét követően rendre egy-egy ígéretes tanítvány beszámolóját hallgathatjuk.

 

15.25:   Charaf Hassan -- Levendovszky Tihamér: Az alkalmazott informatika kihívásai

Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék (AAIT)

 

Az informatikai alkalmazások sokrétűsége és a megvalósításukhoz rendelkezésre álló eszközpark gazdagsága hatékony szoftverfejlesztési módszertanokat igényel. Az előadás az elméleti kutatásoktól a konkrét megvalósításokig terjedő spektrumban kívánja bemutatni az alkalmazás-orientált szemléletet és ennek keretrendszerek formájában történő megjelenését. A VMTS (Visual Modeling and Transformation System) rendszer bemutatásával az előadás keretrendszerek fejlesztését megalapozó kutatási eredményekről ad számot.  

 

15.40:   Kondorosi Károly - Goldschmidt Balázs: Minőségorientált rendszerfejlesztés

Irányítástechnika és Informatika Tanszék (IIT)

 

Az előadás bemutatja azt az utat, amely a felhasználó igényeit középpontba helyező, minőségorientált fejlesztői szemlélet, módszertan és technológiák kutatásáig és oktatásáig vezetett. Ezt követően részletesebben tárgyalja azt a problémát, hogy minőségi követelményeket támasztó elosztott rendszerekben hogyan lehet a rendelkezésre álló erőforrásokat dinamikusan átkonfigurálni annak érdekében, hogy a felhasználói igényekhez igazodva az együttes kiszolgálási minőséget optimalizáljuk.

15.55:   Pataricza András -- Varró Dániel: Szolgáltatásbiztos rendszerek modellalapú tervezése

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék (MIT)

 

A komplex informatikai rendszerek tervezésében mindinkább előtérbe kerül a modellvezérelt megközelítés (MDA), melynek alkalmazása a fejlesztésben közel egy nagyságrendnyi termelékenységjavulást ígér. A modern informatikai rendszereknek széles spektrumánál szigorú követelmény a felhasználó által kapott szolgáltatások biztonságának tervezése és garantálása is. Az előadás a Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport - tervezési modellek helyességének és szolgáltatásbiztonságának vizsgálatát lehetővé tevő - modell-transzformációs eszközeit mutatja be.

 

16.10:   Jereb László -- Zsóka Zoltán: Hálózattervezés és --analízis

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (HIT)

 

Az elmúlt két évtizedben az infokommunikációs hálózatok fejlesztéséhez a HIT a Magyar Telekom PKI Távközlésfejlesztési Intézete számára folyamatosan szolgáltatta a korszerű megalapozást lehetővé tevő tervezési és analízis módszereket, valamint szoftver eszközöket. Az előadás az aktuális hálózatot berendezésszinten is kezelni képes egységes és részletes modellezésről, az egységes modellre alapozott technológiafüggő tervezési és analízis folyamatok gyors kialakításáról, valamint a várhatóan megjelenő újabb megoldásokra való felkészülésről, a nemzetközi kutatásokban való aktív szerepvállalásról számol be.

 

16.25:   Magyar Gábor -- Kardkovács Zsolt: Médiainformatika

            Távközlési és Médiainformatika Tanszék (TMIT)

 

A TMIT adatbázis és médialabor a multimédia tartalomkezelés folyamatának (tartalom előállítása, keresése, feltárása, megjelenítése, elemzése, szervezése, szerkesztése, terjesztése és archiválása) műszaki feladataival és médiarendszerek tervezésével foglalkozik. Az előadás tevékenységünk áttekintése után az osztályozási feladatokban elért jelentős eredményeink közül a gépi információ­feltárás hatékonyságát javító eljárást (internetes keresés, orvosi diagnosztikai célú képelemzés) és a gépi tanulás modellezésében elért mögöttes elméleti eredményeket mutatjuk be.

 

16.40:   Zárszó

 

16.45: Állófogadás, kötetlen szakmai beszélgetés, bemutatók