A Villamosmérnöki BSc szak mintatanterve

érvényes 2013. június 19-től

Szemeszter

 

Tárgynév

Neptunkód
adatlap

1 2 3 4 5 6 7

Természettudományos alapismeretek (50 kreditpont)

1

Matematika A1

 TE90AX00

4/2/0/v/6            
2 Matematika A2

 TE90AX02

  4/2/0/v/6          
3 Matematika A3  TE90AX09     2/2/0/v/4        
4 Matematika A4  TE90AX08     2/2/0/f/4        
5 Fizika 1  TE11AX01   3/1/0/v/5          
6 Fizika 2  TE11AX02     3/1/0/v/5        
7 A számítástudomány alapjai  VISZA105 4/2/0/v/6            
8 Anyagtudomány  GEMTAV01 3/0/1/v/4            
9 Informatika 1  VIIIA202     3/2/0/v/5        
10 Informatika 2  VIAUA203       3/2/0/v/5      

Gazdasági és humán ismeretek (20 kreditpont)

11 Mikro- és makroökonómia  GT30A001   4/0/0/v/4          
12 Menedzsment és vállalkozásgazd.  GT20A001       4/0/0/f/4      
13 Üzleti jog  GT55A001           2/0/0/f/2   
14 Köt. vál. gazd. és hum. ism. 1   2/0/0/f/2         2/0/0/f/2 2/0/0/f/2
15 Köt. vál. gazd. és hum. ism. 2             2/0/0/f/2  2/0/0/f/2

Szakmai törzsanyag (85 kreditpont)

16 A programozás alapjai 1  VIHIA106 2/1/1/f/5            
17 A programozás alapjai 2  VIAUA116   2/0/2/f/4          
18 Digitális technika 1  VIIIA105

3/1/1/v/6

           
19 Digitális technika 2

 VIIIA106

 

4/1/0/v/6

         
20 Jelek és rendszerek 1  VIHVA109   4/2/0/f/6          
21 Jelek és rendszerek 2  VIHVA200     3/3/0/v/6        
22 Elektrotechnika  VIVEA201     4/0/1/f/6        
23 Elektromágneses terek alapjai  VIHVA201       3/1/0/v/5      
24 Elektronika 1  VIHIA205       3/2/0/v/6      
25 Elektronika 2  VIAUA300         3/2/0/v/5    
26 Mikroelektronika  VIEEA306         3/0/1/f/5    
27 Méréstechnika  VIMIA206       3/2/0/f/5      
28 Villamos energetika  VIVEA207       3/1/1/v/5      
29 Infokommunikáció  VITMA301         3/2/0/v/5    
30 Elektronikai technológia  VIETA302         3/0/2/v/5    
31 Szabályozástechnika  VIIIA303         3/2/0/v/5    

Differenciált szakmai ismeretek (45 kreditpont)

32 Szakirány elméleti tárgy             3/1/0/v/4  
33 Szakirány elméleti tárgy             3/1/0/v/4  
34 Szakirány elméleti tárgy             3/1/0/v/4  
35 Laboratórium 1  VIMIA304         0/0/4/f/5    
36 Laboratórium 2  VIMIA305           0/0/3/f/4  
37 Szakirány laboratórium             0/0/3/f/4  
38 Önálló laboratórium             0/0/4/f/5  
39 Szakdolgozat               0/10/0/f/15

Szabadon választható tárgyak (10 kreditpont)

40 Szabadon választ-ható tantárgy 1               4/0/0/v/4
41 Szabadon választ-ható tantárgy 2               4/0/0/v/4
42 Szabadon választ-ható tantárgy 3             2/0/0/f/2  

Kritériumtárgyak

43 Testnevelés 1 ld. a Neptun mintatantervben 0/2/0/a/0 0/2/0/a/0 0/2/0/a/0 0/2/0/a/0      
44 Szakmai gyakorlat                6 hét/a/0

Ajánlott tárgy

45 Tanköri foglalkozás    0/2/0/a/0  0/2/0/a/0  0/1/0/a/0  0/1/0/a/0       
Összes heti óra (krit.tárgyak nélk.)   27 29 28 28 28 30 22
Összes kredit-pontszám   29 31 30 30 30 33 27
Vizsgaszám   4 4 4 4 4 3 2

 

1 A tanulmányait 2010. szeptemberében kezdő évfolyamtól kezdődően (felmenő rendszerben) csak 2 db Testnevelés tantárgy teljesítése kötelező, 2 db teljesítése pedig ajánlott.