Az MSc képzés programja a villamosmérnöki szakon (2017-2022)

A villamosmérnöki mesterképzés célja olyan mérnökök képzése, akik a villamos, elektronikus és számítástechnikai eszközökhöz, berendezésekhez és rendszerekhez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek új villamos, elektronikus és számítástechnikai rendszerek, berendezések és eszközök tervezésére, fejlesztésére és integrálására, a szakterületen kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, alap- és alkalmazott kutatási feladatok kidolgozásában való részvételre, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

Az MSc képzés természettudományos alapismeretek, alapozó szakmai tárgyak, és szakmai törzsanyag részekből áll, melyeket szabadon választható tantárgyak és gazdasági-humán ismeretek egészítenek ki.

A szakmai törzsanyag alappilléreit a specializációk képezik. A specializációs programok értelmét az adja, hogy a hallgatók tanulmányaikat egy-egy tanszék "munkatársaiként" végzik, tanulmányaik szerves része a tanszék szakmai tevékenységeiben, projektjeiben való részvétel a képzés teljes időtartamán keresztül. A specializációkra történő besorolás a felvételi eljárás része.

A főspecializációk a következők:

 • Beágyazott információs rendszerek

 • Irányítórendszerek

 • Mikroelektronika és elektronikai technológia

 • Multimédia rendszerek és szolgáltatások

 • Számítógép-alapú rendszerek

 • Vezetéknélküli rendszerek és alkalmazások

 • Villamosenergia-rendszerek

A hallgatóknak a főspecializáció mellett a felkínált tizenegy mellékspecializáció egyikét is el kell végezni. A mellékspecializációk célja egy szűkebb szakterületen hasonló, mint a főspecializációké. A mellékspecializációk esetén is valamennyi tárgyból meg kell szerezni a kreditet az MSc fokozat elnyeréséhez. A fő- és mellékspecializációk tetszőlegesen párosíthatók.

A mellékspecializációk a következők:

 • Alkalmazott elektronika

 • Alkalmazott szenzorika

 • E-mobilitás

 • Épületvillamosság

 • Hang- és stúdiótechnika

 • Intelligens robotok és járművek

 • Nukleáris rendszertechnika

 • Okos város

 • Optikai hálózatok

 • Programozható logikai áramkörök alkalmazástechnikája

 • Smart System Integration

A képzés hallgatói számára a diploma megszerzésének feltétele egy legalább 4 hetes szakmai gyakorlat sikeres teljesítése is.

A mesterszak tantervi hálója két változatban készült el annak érdekében, hogy a tanulmányok a tavaszi és az őszi félévben is megkezdhetőek legyenek, de a tantárgyakat -- kevés kivétellel -- ne kelljen mindkét félévben meghirdetni. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy a BSc képzést 7 (ill. páratlan számú) félév alatt teljesítő hallgatók félévkihagyás nélkül megkezdjék MSc tanulmányaikat.

Felvétel a villamosmérnöki mesterszakra: a mesterképzésbe történő belépés előzményeként elfogadott szak elsősorban a villamosmérnöki (BSc) alapszak. Egyéb – elsősorban gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, mechatronikai mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, energetikai mérnöki és mérnökinformatikus – alapszak esetén is lehetőség van jelentkezni, ha a megállapított ismeretkörökben megfelelő kredittel rendelkezik a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan kell szerezni.

A legjobb hallgatók bekerülése érdekében szakmai felvételit tartunk, ami hozott, szerzett és korrekciós pontokra épül, a felvételin szerzett pontszám duplázható. A felvételi helyettesítheti a BSc záróvizsga bizonyos részeit is.

2017. februártól indul el a duális mesterképzés a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán, a villamosmérnöki szakon. Erről részleteket ezen az oldalon olvashat.

A szak mesterképzésének programja  ·  A szak mesterképzésének rövid kivonata

A kari mesterképzés teljes programja  ·  Képzési program archívum