A gazdaságinformatikus mesterszak tantervi hálója

érvényes 2017. Szeptember 1-től

Kezdés a tavaszi félévben

 

Tárgynév

Szemeszter

1

2

3

4

Természettudományos alapismeretek (10 kredit)

1

Matematikai statisztika

 

3/0/2/v/5

 

 

2

Operációkutatás gazdaságinformatikusoknak

 

 

3/1/0/v/5 

 

Gazdasági és humán ismeretek (16 kredit)

3

Számvitel(1)

 3/1/0/v/5

 

 

4

Kontrolling

 

 

3/1/0/v/5

 

5

E-jog

 

 

2/0/0/f/3

 

6

Projektmenedzsment

 

2/0/0/f/3

 

 

Szakmai törzsanyag (20 kredit)

7

Pénzügyek

 

3/1/0/v/5

 

 

8

Adatbiztonság a gazdaságinformatikában

 

3/1/0/f/5

 

 

9

Hálózatba kapcsolt adatbázisok(1)

 3/1/0/v/5

 

 

 

10

Adatbányászati technikák

 3/1/0/f/5

 

 

Specializáció: Pénzügyi informatika (24 kredit)

11a

Üzleti és pénzügyi elemzés

 

3/0/0/v/4

 

 

12a

Pénzügyi befektetések tervezése

3/0/0/v/4

 

 

 

13a

Algoritmikus tőzsdei folyamat- előrejelzés

 

 

3/0/2/v/6

 

14a

Pénzügyi szoftver technológiák

 

 

 

3/0/1/v/5

15a

Kockázatelemzés és -kezelés

 

 

 

3/0/1/v/5

Specializáció: Vállalatirányítási informatika (24 kredit)

11b

Integrált vállalatirányítási rendszerek

 

3/0/0/v/4

 

 

12b

E-üzletvitel

3/0/0/v/4

 

 

 

13b

Vállalatirányítási rendszerek konfigurációja

 

 

3/0/2/v/6

 

14b

Vállalatgazdaságtan

 

 

 

3/0/0/v/4

15b

Vállalati alkalmazások integrációja

 

 

 

3/0/2/v/6

Specializáció: Elektronikus közigazgatás és közszolgáltatások (24 kredit)

11c

Közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek

 

3/0/0/v/4

 

 

12c

Dokumentum- és tartalomkezelés

3/0/1/v/5

 

 

 

13c

Szolgáltatásorientált rendszerintegráció

 

 

3/0/1/v/5

 

14c

Szolgáltatások hálózatbiztonsága

 

 

 

3/0/1/v/5

15c

Vezetői és csoportmunka rendszerek

 

 

 

3/0/1/v/5

Specializáció: Gazdasági elemző informatika (24 kredit)

11d

Üzleti és pénzügyi elemzés

 

3/0/0/v/4

 

 

12d

Ügyfélanalítika

3/0/1/v/5

 

 

 

13d

Trendelemzés és vizualizáció

 

 

3/0/1/v/5

 

14d

Média- és szövegbányászat

 

 

 

3/0/1/v/5

15d

Kockázatelemzés és -kezelés

 

 

 

3/0/1/v/5

Specializáció: Szolgáltatásfejlesztés és -menedzsment (24 kredit)

11e

Üzleti IT rendszerek modellezése

 

3/0/0/v/4

 

 

12e

Tudásalapú szolgáltatások

3/0/1/v/5

 

 

 

13e

Szolgáltatás-orientált rendszerintegráció

 

 

3/0/1/v/5

 

14e

Folyamatmenedzsment megoldások SOA környezetben

 

 

 

3/0/1/v/5

15e

Szolgáltatásfejlesztés és

-menedzsment a gyakorlatban

 

 

 

3/0/1/v/5

Választható tantárgyak (10 kredit)

16

Kötelezően választható tantárgy

3/0/0/v/4

 

 

 

17

Szabadon vál. tantárgy 1.

4/0/0/v/4

 

 

 

Szabadon vál. tantárgy 2.

2/0/0/f/2

 

 

 

Önálló laboratórium és diplomatervezés (40 kredit)

(Specializációkhoz rendelve)

18

Önálló laboratórium 1.

0/0/3/f/4

 

 

 

Önálló laboratórium 2.

 

0/0/4/f/6

 

 

19

Diplomatervezés 1.

 

 

0/5/0/f/10

 

Diplomatervezés 2.

 

 

 

0/10/0/f/20

Kritérium tantárgy (0 kredit)

(Specializációkhoz rendelve)

20

Szakmai gyakorlat

4 hét/a/0

 

 

 

 

 

 

a,b

Összes heti óra

23

26

20

18

Összes kredit-pontszám

28

33

29

30

Vizsgaszám

4

4

3

2

c,d,e

Összes heti óra

24

26

19

18

Összes kredit-pontszám

29

33

28

30

Vizsgaszám

4

4

3

2

(1) A két tantárgy 2020 őszétől vált félévet a táblázat szerint. Az átmeneti időszak kezelése érdekében a Számvitel c. tantárgy 2021 tavaszán és őszén is, a Hálózatba kapcsolt adatbázisok c. tantárgy 2020 őszén és 2021 tavaszán is indításra kerül.

Kezdés az őszi félévben

 

Tárgynév

Szemeszter

0

1

2

3

Természettudományos alapismeretek (10 kredit)

1

Matematikai statisztika

3/0/2/v/5

 

 

 

2

Operációkutatás

 

3/1/0/v/5

 

 

Gazdasági és humán ismeretek (16 kredit)

3

Számvitel(1)

 3/1/0/v/5

 

 

4

Kontrolling

 

 

 

3/1/0/v/5

5

E-jog

 

 

 

2/0/0/f/3

6

Projektmenedzsment

 

 

2/0/0/f/3

 

Szakmai törzsanyag (20 kredit)

7

Pénzügyek

3/1/0/v/5

 

 

 

8

Adatbiztonság a gazdaságinformatikában

3/1/0/f/5

 

 

 

9

Hálózatba kapcsolt adatbázisok(1)

 3/1/0/v/5

 

 

10

Adatbányászati technikák

 

3/1/0/f/5

 

 

Specializáció: Pénzügyi informatika (24 kredit)

11a

Üzleti és pénzügyi elemzés

3/0/0/v/4

 

 

 

12a

Pénzügyi befektetések tervezése 

 

3/0/0/v/4

 

 

13a

Algoritmikus tőzsdei folyamat- előrejelzés

 

3/0/2/v/6

 

 

14a

Pénzügyi szoftver technológiák

 

 

3/0/1/v/5

 

15a

Kockázatelemzés és -kezelés

 

 

3/0/1/v/5

 

Specializáció: Vállalatirányítási informatika (24 kredit)

11b

Integrált vállalatirányítási rendszerek

3/0/0/v/4

 

 

 

12b

E-üzletvitel

 

3/0/0/v/4

 

 

13b

Vállalatirányítási rendszerek konfigurációja

 

3/0/2/v/6

 

 

14b

Vállalatgazdaságtan

 

 

3/0/0/v/4

 

15b

Vállalati alkalmazások integrációja

 

 

3/0/2/v/6

 

Specializáció: Elektronikus közigazgatás és közszolgáltatások (24 kredit)

11c

Közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek

3/0/0/v/4

 

 

 

12c

Dokumentum- és tartalomkezelés

 

3/0/1/v/5

 

 

13c

Szolgáltatásorientált rendszerintegráció

 

3/0/1/v/5

 

 

14c

Szolgáltatások hálózatbiztonsága

 

 

3/0/1/v/5

 

15c

Vezetői és csoportmunka rendszerek

 

 

3/0/1/v/5

 

Specializáció: Gazdasági elemző informatika (24 kredit)

11d

Üzleti és pénzügyi elemzés

3/0/0/v/4

 

 

 

12d

Ügyfélanalítika

 

3/0/1/v/5

 

 

13d

Trendelemzés és vizualizáció

 

3/0/1/v/5

 

 

14d

Média- és szövegbányászat

 

 

3/0/1/v/5

 

15d

Kockázatelemzés és -kezelés

 

 

3/0/1/v/5

 

Specializáció: Szolgáltatásfejlesztés és -menedzsment (24 kredit)

11e

Üzleti IT rendszerek modellezése

3/0/0/v/4

 

 

 

12e

Tudásalapú szolgáltatások

 

3/0/1/v/5

 

 

13e

Szolgáltatás-orientált rendszerintegráció

 

3/0/1/v/5

 

 

14e

Folyamatmenedzsment megoldások SOA környezetben

 

 

3/0/1/v/5

 

15e

Szolgáltatásfejlesztés és

-menedzsment a gyakorlatban

 

 

3/0/1/v/5

 

Választható tantárgyak (10 kredit)

16

Kötelezően választható tantárgy

 

 

3/0/0/v/4

 

17

Szabadon vál. tantárgy 1.

 

 

4/0/0/v/4

 

Szabadon vál. tantárgy 2.

 

 

2/0/0/f/2

 

Önálló laboratórium és diplomatervezés (40 kredit)

(Specializációkhoz rendelve)

18

Önálló laboratórium 1.

0/0/3/f/4

 

 

 

Önálló laboratórium 2.

 

0/0/4/f/6

 

 

19

Diplomatervezés 1.

 

 

0/5/0/f/10

 

Diplomatervezés 2.

 

 

 

0/10/0/f/20

Kritérium tantárgy (0 kredit)

(Specializációkhoz rendelve)

20

Szakmai gyakorlat

4 hét/a/0

 

 

 

 

 

 

 

Összes heti óra

23

24

24

16

Összes kredit-pontszám

28

31

33

28

Vizsgaszám

4

4

4

1

(1) A két tantárgy 2020 őszétől vált félévet a táblázat szerint. Az átmeneti időszak kezelése érdekében a Számvitel c. tantárgy 2021 tavaszán és őszén is, a Hálózatba kapcsolt adatbázisok c. tantárgy 2020 őszén és 2021 tavaszán is indításra kerül. 

Jelmagyarázat: előadás/gyakorlat/laboratórium/v=vizsga, f=félévközi jegy, a=aláírás/kreditpont