TűzvédelmI Oktatás

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói (vagy a Kar oktatásában részt vevő más karok vagy intézmények hallgatói) számára kötelező évente egy alkalommal a tűzvédelmi oktatáson való részvétel, és az ott elhangzó ismeretek elsajátítása. Ezt az 1996. évi XXXI. törvény írja elő.

2022/23. 1. félév 

Félév

Hét

Nap

Dátum

Óra

Hely

1/1 VI BSc

1

hétfő

2022.09.05.

18-20

 Q-I

1/2 VI BSc

2

hétfő

2022.09.12.

18-20

  Q-I 

1/1 IN BSc

2

kedd

2022.09.13.

18-20

 Q-I

1/2 IN BSc

3

péntek

2022.09.16.

8-10

 Q-I

1/1 BProf

3

hétfő

2022.09.19.

18-20

 Q-I

1/2 BProf

3

csütörtök

2022.09.22.

8-10

 E1B

3 VI BSc

1

szerda

2022.09.07.

18-20

 E1B

3 IN BSc

1

kedd

2022.09.06.

8-10

Q-I (?) 

3 Bprof

3

szerda

2022.09.21.

8-10

E1C

5 VI BSc

1

kedd

2022.09.06.

18-20

E1B 

5 IN BSc

4

kedd

2022.09.27.

18-20

E1B 

5 BProf

4

hétfő

2022.09.26.

18-20

Q-I

7 BSc (mindenki)

1

péntek

2022.09.09.

8-10

Q-I

1. MSc (vill., inf., gazd.inf., űrmérnök)

3

szerda

2022.09.21.

18-20

E1B 

3. MSc (vill., inf., gazd.inf., űrmérnök)

4

szerda

2022.09.28.

18-20

E1B

1., 3. MSc EÜ mérnök

3

kedd

2022.09.20.

18-20

E1B

Pót ea

4

csütörtök

2022.09.29.

18-20

E1B

Megjegyzések: Az első évfolyamokon a nagy hallgatói létszám miatt két-két alkalmat biztosítunk. Ezek közül csak az egyiken kell részt venni.

 

Az oktatásokon való részvételt jelenléti ívekkel ellenőrzi a BME Vagyon és Intézménybiztonsági Igazgatóság Tűzvédelmi Osztálya. Az éves oktatásokon való részvétel hiányában a hallgató a laboratóriumi foglalkozásokról kizárható (még akkor is, ha ez gátolja őt tanulmányai folytatásában).


 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről,

a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 

22. § (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint a felsőoktatási intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni kell az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket. Az oktatásról a nevelési-oktatási intézmény és az oktatást végző szerv köteles gondoskodni.

(2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.