A választható tantárgyak mikéntjéről

Az alábbiakban összegyűjtöttük a BSc, az MSc és az ötéves képzésben résztvevő hallgatók számára fontos tudnivalókat a gazdasági-humán ismeretek, a közismereti és a szabadon választható tantárgyakról.

 

Gazdasági és humán ismeretek

BSc képzés (2022-től felvetteknek)

BSc képzés (2014-től felvetteknek)

BSc képzés (2013-ig felvetteknek)

MSc képzés

5-éves képzés

 

Szabadon választható tantárgyak

Mind a BSc, mind az MSc, mind az 5-éves mintatantervek adott kreditmennyiségű szabadon választható tantárgy teljesítését írják elő. Szabadon választható tantárgyként karunk, egyetemünk, de más társintézmények tantárgyai is felvehetők (utóbbiak befogadását a hallgatónak kérvényeznie kell). A Kar szakmai szabadon választható tantárgyak széles palettáját kínálja hallgatóinak ezen tantárgycsoportba, melyek szakmai látókörük bővítését célozzák, de a tantárgyak tényleges kiválasztása ebben a tantárgycsoportban a hallgató feladata. Ennek során arra kell ügyelnie, hogy a választott tantárgy kötelező mintatantervi tantárgyaival 25%-nál nagyobb tematikai átfedésben ne legyen, ebben az esetben ugyanis a szerzett kredit nem ismerhető el. 

Szakmai szabadon választható tárgyak listája